Stenungsunds kommunvapen

Frånvaroanmälan Förskola/Fritidshem

Stenungsunds kommun använder sig av ett frånvarorapporteringsverktyg inom förskola och fritidshem, som heter ”Planering Förskola och Fritidshem”. Det är ett webbaserat system som kommer att underlätta för personalen att säkra frånvarokontrollen och att planera bemanningen av såväl barn och personal.

I ”Planering Förskola och Fritidshem” görs frånvaroanmälan och rapportering av planerad frånvaro (ledighet) via SMS. Även korta info-meddelanden skickas till systemet via SMS. Observera att frånvaroanmälan endast gäller förskola och fritidshem, inte skolfrånvaro som anmäls via Skola24.

Här hittar du information och lathund till hur man frånvaroanmäler, registrerar schema och de andra funktionerna i systemet.

Lathund - Frånvaroanmälan till Planering förskola-fritidshemPDF

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-23