Stenungsunds kommunvapen
Barn som målar

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i Stenungsunds kommun. Vi betjänar på förskolechef/rektors uppdrag förskola, grundskola och grundsärskolan.

Vårt arbete har en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Vi arbetar för att skapa positiva miljöer som främjar barnens lärande, utveckling och hälsa.

Vår målsättning är att så tidigt som möjligt ge barnet det stöd som barnet behöver.

Från Barn- och Elevhälsateamet ingår för förskolan specialpedagog och psykolog.

Välkommen att läsa mer om vår verksamhet

  1. Vilket stöd finns?
  2. Likabehandlingsplaner
  3. Specialpedagoger
  4. Centrala Barn- och Elevhälsan

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt Västbus
Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-12