Specialpedagoger

Specialpedagogen arbetar på tre nivåer skolnivå (organisation), gruppnivå och individnivå för att främja inlärningssituationen för elever i behov av särskilt stöd.

Förskolan kan vid behov söka specialpedagogiskt stöd från den Centrala Barn- och Elevhälsan. Stödet riktar sig oftast till personalen i form av konsultation, handledning och kompetensutveckling. I vissa fall ges också stöd till vårdnadshavare.

Centrala specialpedagoger

Centrala specialpedagoger erbjuder handledning och konsultation i specialpedagogiska frågor samt inom matematik språk - läs och skriv, hörsel/ljudmiljöfrågor och NPF-relaterade frågor.

Vi arbetar i nära samarbete med lokala specialpedagoger och övrig EHT. Vi erbjuder utbildningar inom TAKK (tecken som kompletterande kommunikation) och visuellt stöd, matematikutvecklande samt språkutvecklande arbetssätt. Vi kan erbjuda fördjupade utredningar inom matematik samt språk-läs och skriv.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt SIP.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Specialpedagog​

TAKK (Tecken som kompletterande kommunikation) - Visuellt stöd.
Marita Ahlberg Axelsson
0303-73 83 42
marita.ahlbergaxelsson@stenungsund.se

Specialpedagog

Språk - läs- och skrivutvecklare mot förskolan, flerspråkighet.
Anette Svendsén
0303-73 25 63
anette.svendsen@stenung.stenungsund.se

Specialpedagog

Särskola, synnedsättning, RH (Rörelsehinder), hörsel/ljudmiljö.
Åsa Höjer
0303-73 00 27
asa.hojer@stenungsund.se

Specialpedagog

Logoped, språk
Anna Pontén
0303-73 03 01
anna.ponten@stenungsund.se

Specialpedagog

Språk- läs och skriv- mot grundskolan och gymnasium.
Malena Åvall
0303-73 86 94 
malena.avall@stenungsund.se

Senast uppdaterad