Skolkuratorerna i Stenungsunds kommun

Skolkuratorerna i Stenungsunds kommun utgör med sin psykosociala och juridiska kompetens ett värdefullt stöd för elever, rektorer och skolans personal i arbetet med att nå de uppsatta nationella och kommunala målen inom skolan.

Skolkuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och är tillgängliga för skolans elever genom samtal, individuellt eller i grupp. Vid behov har man även samtal med elevernas familjer.

Kuratorerna är även delaktiga i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och vid upprättande av skolans plan mot dessa. På varje skola hittar du respektive plan.

Du hittar kontaktuppgifter till skolornas skolsköterskor på respektive skolas hemsida.

Senast uppdaterad