Skolkuratorerna i Stenungsunds kommun

Skolkuratorerna i Stenungsunds kommun utgör med sin psykosociala och juridiska kompetens ett värdefullt stöd för elever, rektorer och skolans personal i arbetet med att nå de uppsatta nationella och kommunala målen inom skolan.

Skolkuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och är tillgängliga för skolans elever genom samtal, individuellt eller i grupp. Vid behov har man även samtal med elevernas familjer.

Kuratorerna är även delaktiga i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och vid upprättande av skolans plan mot dessa. På varje skola hittar du respektive plan.

Här nedan kan du hitta telefonnummer och e-postadresser till kuratorerna i kommunen.

Ekenässkolan

 

Kurator

Camilla Berntsson
0739-85 63 65
camilla.c.berntsson@stenungsund.se

Hallerna förskola/skola

Kurator

Therése Arvidsson
0303-73 26 05
therese.a.arvidsson@stenungsund.se

Jörlandaskolan

 

Kurator

Hannah Lindgren
0303-73 00 74
hannah.lindgren@stenungsund.se

Kopperskolan

Kurator

Magnus Olsson
0303-73 80 57
magnus.olsson@stenungsund.se

Kristinedalskolan

Åk 7-9

Kurator 7-9

Ulrika Ewergårdh
0303-73 81 94
ulrika.ewergardh@stenungsund.se

Åk F-6

Kurator F-6

Cecilia Lill-Broända
0303-73 60 03
cecilia.lill-broanda@stenungsund.se

Kristinedalskolan Särskola

Kurator 7-9

Ulrika Ewergårdh
0303-73 81 94
ulrika.ewergardh@stenungsund.se

Kyrkenorumskolan


Skolkurator

Carina Olausson Filipsson
0303-73 00 80
carina.olausson-filipsson@stenungsund.se
Arbetar mån-ons

Spekerödskolan

Kurator

Hannah Lindgren
0303-73 00 74
hannah.lindgren@stenungsund.se

Stenungskolan


Kurator

Joakim Berganäs
0303-73 29 10
0731-42 29 10
joakim.berganas@stenungsund.se 

Stora Högaskolan

Kurator F-6

Viktoria Nibell
0303-73 86 96
viktoria.nibell@stenungsund.se

Kurator åk 7-9

Therese Ferm
0303-73 25 40
therese.ferm@stenungsund.se

Ucklumskolan

Kurator

Hannah Lindgren
0303-73 00 74
hannah.lindgren@stenungsund.se

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt SIP.

Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad