Skolhälsovård

Skolhälsovårdens roll är främst förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär den ska bidra till att skapa miljöer för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolhälsovården ska även ge en möjlighet för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Skolhälsovården är frivillig och följer det nationella basprogrammet för hälsobesök och vaccinationer.

Detta innebär att:

  • Hälsobesök med kontroll av längd och vikt erbjuds i Förskoleklass, åk 2,4,6 och 8.
  • Kontroll av rygg, syn och hörsel erbjuds i vissa årskurser samt genomförs vid behov.
  • Vaccination mot difteri/stelkramp/kikhosta, mässling/påssjuka/röda hund och livmoderhalscancer erbjuds under grundskoletiden.

​Skolläkaren i kommunen har tidsbeställd mottagning på skolorna. Skolsköterska och skolläkare arbetar under tystnadsplikt.

Du hittar kontaktuppgifter till skolornas skolsköterskor på respektive skolas hemsida.

Senast uppdaterad