Skolhälsovård

Skolhälsovårdens roll är främst förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär den ska bidra till att skapa miljöer för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolhälsovården ska även ge en möjlighet för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Skolhälsovården är frivillig och följer det nationella basprogrammet för hälsobesök och vaccinationer.

Detta innebär att:

  • Hälsobesök med kontroll av längd och vikt erbjuds i Förskoleklass, åk 2,4,6 och 8.
  • Kontroll av rygg, syn och hörsel erbjuds i vissa årskurser samt genomförs vid behov.
  • Vaccination mot difteri/stelkramp/kikhosta, mässling/påssjuka/röda hund och livmoderhalscancer erbjuds under grundskoletiden.

​Skolläkaren i kommunen har tidsbeställd mottagning på skolorna. Skolsköterska och skolläkare arbetar under tystnadsplikt.


Kontaktuppgifter Skolhälsovården:

Ekenässkolan​

Skolsköterska

Marie Mattsson
Tisdag-Torsdag 09:00 - 16:00
0303-73 85 60
marie.mattsson@stenungsund.se

Hallerna förskola/skola

Skolsköterska

Emma Hedberg
0303-73 82 42
emma.hedberg@stenungsund.se

Skolsköterska

Sophia Levin Englund
0303-73 20 17
sophia.levin-englund@stenungsund.se

Jörlandaskolan

Skolsköterska

Carolina Roos
0303-73 80 91
carolina.roos@stenungsund.se

Kopperskolan

Skolsköterska

Emma Hedberg
0303-73 82 42
emma.hedberg@stenungsund.se

Kristinedal

Skolsköterska  åk F-2

Eva Berggren
0303-73 29 18
eva.berggren@stenungsund.se

Skolsköterska 7-9

Benita Laurell
0303-73 80 96
benita.laurell@stenungsund.se

Kyrkenorumskolan

Skolsköterska

Karolina Pamp
0303-73 82 03
karolina.pamp@stenungsund.se

Stenungskolan

Skolsköterska

Ylva Stenberg Fischer
0303-73 80 77
ylva.stenberg-fischer@stenungsund.se

Stora Högaskolan F-6

Skolsköterska Åk F-6

Marie-Louise Gustavsson
0303-73 86 95
marie-louise.gustavsson@stenungsund.se

Stora Högaskolan 7-9

Skolsköterska Åk 7-9

Sophia Levin Englund
0303-73 20 17
sophia.levin-englund@stenungsund.se

Spekerödskolan

Skolsköterska

Åsa Axelson Lindahl
0303-73 29 18
asa.axelsonlindahl@stenungsund.se

Ucklumskolan

Skolsköterska

Carolina Roos
0303-73 80 91
carolina.roos@stenungsund.se

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt SIP.

Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad