Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling.

Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt SIP.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad