Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan finns tillgängligt för alla förskolor och skolor i vår kommun. I första hand på uppdrag av rektor i form av stöd, handledning och konsultation/rådgivning.

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt Västbus.

Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Administratör för Barn- och Elevhälsa

Gunilla Forssell
0303-73 00 34
gunilla.forssell@stenungsund.se

PMO-administratör

Birgitta Iström
0303-73 83 15
birgitta.istrom@stenungsund.se

Kontaktuppgifter specialpedagoger

Specialpedagog

Helén Thorsson
0303-73 84 88
helen.thorsson@stenungsund.se

Specialpedagog, språk-, läs- och skrivutvecklare

Catarina Jonsson
0303-73 83 38
catarina.jonsson@stenungsund.se

Specialpedagog särskola, rörelsehinder, synnedsättning

Åsa Höjer
0303-73 00 27
asa.hojer@stenungsund.se

Specialpedagog​

Marita Ahlberg Axelsson
marita.ahlbergaxelsson@stenungsund.se

Specialpedagog

Maria Josefsson
0303-73 27 15
maria.josefsson@stenungsund.se

Specialpedagog ​

Anette Svendsén
0303-73 25 63
anette.svendsen@stenung.stenungsund.se

Specialpedagog

Christina Lönngren
0303-73 00 99
christina.lonngren@stenungsund.se

Specialpedagog

Karin Johansson
0303-73 86 29
karin.johansson@stenungsund.se

Kontaktuppgifter psykologer

Hallerna skola Kyrkenorumskolan, Kopperskolan

Psykolog

Carl Skönvall
0303-73 20 61
carl.skonvall@stenungsund.se

Ekenässkolan och Kristinedalskolan

Psykolog

Marie Lindqvist
0303-73 28 80
marie.lindqvist@stenungsund.se

Jörlandaskolan och Stora Högaskolan

Psykolog

Katarina Gladun Komaromi
katarina.gladunkomaromi@stenungsund.se

Nösnäs

Psykolog

Staffan Ahlbom
0303-73 26 81
staffan.ahlbom@stenungsund.se

Ucklumskolan, Spekerödskolan samt kommunens förskolor

Psykolog

Elisabeth Risberg
0303-73 00 69
elisabeth.risberg@stenungsund.se

Stenungskolan och Skolfam

Psykolog Skolfam

Leonida Tanasic
0303-73 02 15
leonida.tanasic@stenungsund.se

Specialpedagog, Skolfam

Benita Hansson
0303-73 28 69
benita.hansson@stenungsund.se

Kontaktuppgifter logoped

Logoped

Anna Pontén
0303-73 03 01
anna.ponten@stenungsund.se

Skolläkare

Skolläkare

Dag Ström

Senast uppdaterad 2020-01-14