Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

När ditt barn fått plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg så är du skyldig att betala avgift till Stenungsunds kommun. Som vårdnadshavare är du betalningsansvarig för fakturan.

Eftersom avgiften är inkomstbaserad ska du lämna korrekt inkomstuppgift. Har du inte lämnat någon inkomstuppgift, betalar du automatiskt den högsta avgiften. Om din inkomst förändras ska du anmäla inkomstuppgift på nytt, då felaktiga uppgifter eventuellt innebär att du betalar fel avgift.

Avgiften debiteras 12 gånger om året, från och med den dag platsen står till förfogande och så länge platsen är tecknad. Avgift debiteras även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt under uppsägningstiden som är 60 kalenderdagar.

Platsen är ett löpande abonnemang och löper mellan förskola och fritidshem det vill säga 1–12 år, om inte platsen sägs upp.

Vad kostar det?

Barnomsorgsavgiften, det vill säga avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utgår från hushållets sammanlagda bruttoinkomster.

För att beräkna din avgift behöver du lämna in familjens inkomstuppgifter. Uppgifterna lämnas till Stenungsunds kommun när du fått erbjudande om plats. Inkomstuppgifterna lämnas, med BankID eller e-legitimation.

Stenungsunds kommun tillämpar maxtaxa. Enligt Skolverket höjs inkomsttaket i maxtaxan från och med den 1 januari 2024. Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst (hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad) blir 56 250 kronor.

Taxeändringarna gäller från och med 2024-01-01.

Taxa för barnomsorg 2024 Pdf, 132.4 kB.

Lämna inkomstuppgift

Du kan registrera din inkomstuppgift på två olika sätt:

  1. Via kommunens e-tjänst med hjälp av BankID:
    Till e-tjänsten för registrering av inkomstuppgift Länk till annan webbplats.

  2. Fyll i inkomstuppgiftsblankett:
    Blankett för inkomstuppgift Pdf, 59.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Betalning

Du betalar din faktura enkelt med autogiro eller e-faktura.

Mer information om autogiro och e-faktura

Delad faktura

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad plats/faktura. Då blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för sin del av avgiften.

Om någon av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen blir den andra vårdnadshavaren betalningsansvarig för hela fakturan.

Blankett för delad faktura Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar din faktura i tid skickas påminnelse 10 dagar efter förfallodatum. Om inbetalning inte erhållits 10 dagar efter påminnelse skickas fakturan till inkassobolaget Intrum Justitia.

Senast uppdaterad