Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

På återvinningscentralen Kläpp kan du lämna sorterat grovavfall som metallskrot, ris, obrännbart material och trä samt farligt avfall. Inlämningen kostar ingenting för privatpersoner som är skrivna i Stenungsunds kommun. Vi planerar också öppna en ny återvinningscentral i Stora Höga under 2024.

Företagare?

Återvinningscentralen är främst till för kommunens hushåll. Renova har en avfallsanläggning på Kläpp där du som verksamhet kan lämna avfall mot en avgift.

Information till företagare om avfall och återvinning Länk till annan webbplats.

Ny återvinningscentral i Stora Höga

Vi håller på att bygga en ny och modern återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Om allt går enligt plan kommer den att stå klar under hösten 2024.

Återvinningscentralen ska ge god service och kommer utformas för att vara en mötesplats, öka återbruket och möjliggöra cirkulära projekt i kommunen. Den planeras också att kunna samverka med sociala verksamheter för återbruk, re-design och andra aktiviteter kopplade till cirkulär ekonomi.

Återvinningscentralen i Stora Höga kommer ha en yta på cirka 17 500 m2 och kommer främst ta emot avfall från privatpersoner.

Hitta till återvinningscentralen Kläpp

Karta

Vad kan du lämna på återvinningscentralen Kläpp?

På återvinningscentralen kan du lämna brännbart material, elektronik och småelektronik, järnskrot och annan metall, trä, trädgårdsavfall, sten, tegel, betong, bilbatterier, kyl och frys med mera.

Du kan också lämna farligt avfall så som lösningsmedel, färg-, lim- och lackrester, framkallningsvätskor, batterier, olja, lysrör och sprayburkar.

Sopor.nu har bra information om hur du kan sortera dina sopor och var du kan lämna dem Länk till annan webbplats.

Vad kan du inte lämna?

 • Vanligt rest- eller matavfall.
 • Asfalt då det kan innehålla miljöfarliga ämnen, vänd dig istället till på Ncc Ballast.
 • Tryckbehållare (större gasflaskor).
 • Sprängämnen och svartkrut (dynamit, sprängdeg med mera), sprängkapslar och militär ammunition. Har du dessa material behöver du kontakta Polisen då de kräver särskilda tillstånd.

Lägg rätt sak på rätt plats

På återvinningscentralen finns containrar för ett stort antal avfallstyper. För att vi ska kunna återvinna så mycket som möjligt är det viktigt att du lägger rätt sak på rätt plats. Du får inte slänga i säckar med blandat avfall i någon container, utan måste alltid sortera det som ligger i säcken.

Fråga personalen om du behöver hjälp. Har du med dig föremål du inte själv orkar lämna behöver du ha med dig bärhjälp, personalen hjälper inte till att bära.

Skänka istället för att slänga?

Är det något du kan skänka bort i stället för att kasta? Du kan lämna byggmaterial, kläder, skor, husgeråd, möbler mattor och annat från ditt hem till återanvändning. Det finns containrar för detta på återvinningscentralen.

Påsar för matavfall

På vår återvinningscentral kan du hämta matavfallspåsar.

Hjälp med hämtning av grovavfall?

Hämtning av grovavfall

Om du som besökare har möjlighet rekommenderar vi dig att komma på tisdagar - fredagar. På måndagar och lördagar har vi flest besökare.

Öppettider Kläpp

 • Måndag:09.00 - 19.00
 • Tisdag:11.00 - 19.00
 • Onsdag:11.00 - 19.00
 • Torsdag:11.00 - 19.00
 • Fredag:09.00 - 16.00
 • Lördag:10.00 - 15.00 ojämna veckor
 • Söndag:Stängt

Avvikande öppettider

 • 2024-12-24Stängt (julafton)

Test öppettidermodul:

Öppettider Kläpps återvinningscentral(ska det vara en särskild modul för öppettider? har inte lagt in avvikande öppettider ännu)

Skriv tabellbeskrivning här

Veckodag

Öppet

Måndag

09 - 19

Tisdag - torsdag

11 - 19

Fredag

09 - 16

Lördag

10 - 15 ojämna veckor

Söndag

Stängt

Kläpp stänger alltid klockan 16 dag före helgdag