Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mariagårdens upptäckarstig

Mariagårdens upptäckarstig leder dig på en fatasifylld tur genom Mariagårdens och Stenunge bys omgivning och trädgårdar.

Bild på upptäckarstigens skylt vid stigens början.

I april 2023 invigdes Mariagårdens Upptäckarstig. Längs en slinga på 1,2 kilometer kan du utforska området och dess rika natur- och kulturmiljö. Upptäckarstigen är spännande för både stora och små. Karta med information om stigens olika delar finns att hämta vid Gårdstomtens hinderbana.

Miljön vid stigen

Vandra ner genom Mariagårdens trädgård mot grillplatsen. Längs den porlande bäcken med Bockarna Bruse-bron kommer du till en rekonstruerad gammaldags skvaltkvarn.

Därefter går stigen vidare genom den gamla Vattenfallsbyn med rester av bebyggelse från 1960-talet, när industrin började ta fart. Här finns gatlampor och asfaltsvägar mitt i naturen, och förvuxna bokhäckar och andra växter som vittnar om övergivna villaträdgårdar. Byn försvann för ca 40 år sedan då det inte längre blev tillåtet med bostäder så nära industrierna.

Sedan går stigen in i skogen där naturen tagit över efter det att bönderna hade sina odlingsmarker här på 1800-talet. Nu är här en tät nästan djungellik sumpskog med mängder av arter av växter och träd, fåglar och insekter som är viktiga för vår miljö.

Stigen kommer sedan ut vid Gårdstomtens hinderbana alldeles utanför Barnens Trädgård vid Mariagården.

Underhåll av naturstigen

Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av området.

Skadegörelse eller bristande underhåll?

Om du upptäcker skadegörelse eller bristande underhåll som behöver åtgärdas akut kan du kontakta kommunens kontaktcenter så guidar de dig till rätt person, antingen via telefon eller vår e-tjänst.

Telefon: 0303-73 00 00

Kontakta kommunen

Karta över upptäckarstigen

Den streckande linjen visar upptäckarstigens dragning.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din position på kartan trycker du på positionsknappen under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hussymbolen i det nedre högra hörnet.

Hitta hit

Vägbeskrivning till Mariagården

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.