Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Gårdsjön med naturstigar

Gårdsjön är en cirka 32 hektar stor klarvattensjö, belägen i de näringfattiga moränmarkerna cirka 1 mil öster om Stenungsund. Sjön ingår i Anråseåns vattensystem. Vill du gå runt sjön är det cirka 6 kilometer.

Bild på en pojke som står längst ut på en träbrygga ut i Gårdsjön.

Gårdsjön, som ingår i Anråseåns vattensystem, är en 32 hektar stor klarvattensjö.

Naturen vid Gårdsjön

Naturen kring Gårdsjön kännetecknas av olika typer av barrskogar. Särskilt vanliga är hällmarkstallskogar på tunt jordtäcke. Dagens granskogar är i de flesta fall planterade eller självföryngrade från planterade träd. I markerna kring Gårdsjön finns en handfull ovanliga arter som hedjohannesört, kvistskivlav, purpurmylia, fiskgjuse och tjäder.

Räv, älg och rådjur är vanliga däggdjur inom området. Lodjur förekommer och varg besöker Gårdsjön regelbundet. Spår av björn observerades under 1999. Fågellivet kring Gårdsjön är individrikt men ganska artfattigt. Ett trettiotal arter häckar i markerna kring sjön. I hela Svartedalen häckar ytterligare ett tjugotal.

Naturstigarna

Det omgivande skogsområdet är Svartedalen och sträcker sig några mil åt söder. Två olika stigar, en kortare och en längre, tar dig runt i naturen vid Gårdsjön. Vill du gå runt sjön är det cirka 6 kilometer. Ut med stigarna finns informationsskyltar som gör dig bekant med forskningen som bedrivs i området, växterna och djuren.

Nära parkeringsplatsen finns en brygga där du sommartid kan doppa fötterna i vattnet samtidigt som trollsländor och skräddare pockar på uppmärksamheten. En bit in på stigen som löper in i skogen strax innan bryggan finns vindskydd och eldstad som enkelt nås av både barn och vuxna.

Underhåll av naturstigen

Gårdsjöstiftelsen ansvarar för underhåll av området.

Unikt forskningsområde

I och kring Gårdsjön bedrivs världsunik forskning om luftföroreningar och deras effekter på vatten, växt- och djurliv. Många av resultaten från forskningen är banbrytande och har bidragit till att klarlägga sambanden mellan surt regn och effekter på vatten, mark och ekosystem och hur detta kan motverkas.

Ansvariga för forskningsprojektet är Gårdsjöstiftelsen, en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds kommun.

Läs mer på Gårdsjöstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Karta över friluftsområdet

På Gårdsjöstiftelsens egen webbplats finns en översiktskarta över naturområdet runt sjön.

Översiktskarta Gårdsjön Länk till annan webbplats.

Hitta till Gårdsjö friluftsområde

Kör gamla E6:an till Ucklum och sedan österut mot Västerlanda. Efter cirka 4 kilometer följ skylt som pekar åt höger. Kör till parkeringen, som ligger till vänster.

Nedan hittar du vägbeskrivning till friluftsområdet hos eniro.se.

Vägbeskrivning till friluftsområde Gårdsjön
Kontakta kommunen

Sidan uppdaterad: 2024-04-02