Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Furufjälls friluftsområde med naturstig

I höjd med Kyrkenorum, och öster om E6, breder Furufjälls naturområde ut sig. Furufjäll är det naturområde, som närmast centralorten, erbjuder en riktig skog. Stigarna är inte anpassade för barnvagn eller de som har svårt med balansen.

Naturen på Furufjäll

Naturen erbjuder en stor variation med allt från barr- och lövskog till torr- och våtmarker med växlande flora och fauna. Området och skogen i Furufjäll används av flitigt av flera föreningar bland annat Friluftsfrämjandet och Stenungsunds Orienteringsklubb. Området är också utpekat för utveckling av rekreation och friluftsliv i Stenungsunds kommuns översiktsplan.

Underhåll av naturstigen

Ett arbete har påbörjats med att rusta upp naturstigen i området. Det handlar om märkning, nya spänger samt informationsskyltar. En längre led kommer att märkas upp och på sikt ersätta den gula slingan.

Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av området.

Skadegörelse eller bristande underhåll?

Om du upptäcker skadegörelse eller bristande underhåll som behöver åtgärdas akut kan du kontakta kommunens kontaktcenter så guidar de dig till rätt person, antingen via telefon eller vår e-tjänst.

Telefon: 0303-73 00 00

Kontakta kommunen

Karta över friluftsområdet

Den streckande linjen visar naturstigens dragning i friluftsområdet.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din position på kartan trycker du på positionsknappen under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hussymbolen i det nedre högra hörnet.

Hitta till Furufjälls friluftsområde

Kör Ucklumsvägen (649). I höjd med Kyrkenorum går vägen längs med E6:an. Mitt på den långa raksträckan är det skyltat ”Furufjäll” och ”Naturstig”. Sväng av här och kör under motorvägen och håll sedan vänster. Följ grusvägen och sväng vänster när vägen delar sig. Kör backen ner till parkeringen.

Nedan hittar du vägbeskrivning till friluftsområdet hos eniro.se.

Vägbeskrivning till friluftsområde Furufjäll

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.