Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ranebo naturskog

Ranebo naturskog är ett naturreservat öster om Jörlanda i kommunens sydöstra del. Här står naturen orörd och en naturled går uppmärkt genom hela reservatet som erbjuder mycket vackra vyer och omgivningar.

Bild på litet barn som går längs en stig i Ranebo naturskog.

Naturen i Ranebo naturskog

I kommunens sydöstra del möter jordbrukslandskapet Svartedalens vildmark, och här i gränslandet ligger Ranebo som bjuder på allt som går att önska sig för den natur- och friluftsintresserade. Här saknas spår av modernt skogsbruk. Skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda.

Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att flertalet skyddsvärda hotade arter finns här, du hittar både orre, tjäder och mindre hackspett samt en del ovanliga svampsorter. Runt sjön Stora Holmevattnet går en vandringsled.

Undantag från allemansrätten

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ranebo naturskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motorfordon i terrängen.
  • Göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren.

Fakta om Ranebo

Naturreservatet Ranebo naturskog bildades 2001 och utökades 2019. Reservatet är relativt stort och sträcker sigh över 308 hektar.

Bildat: 2001, utökat 2019
Areal: 308 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund
Ansvarig för tillsyn: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mer information finns att läsa hos Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Ranebo naturskog, med det tillhörande mindre reservatet Ranebo lund, ligger cirka 10 minuters bilfärd öster om E6:an och Jörlandas samhälle.

Från E6, tag avfart 89 i höjd med Jörlanda och kör öster ut cirka 7 kilometer.

Buss 336 från Stora Höga går till hållplats Ranebogård.

Vägbeskrivningen nedan visar till reservatparkeringen som är start och mål för den naturstig som leder genom reservatet.

Vägbeskrivning till Ranebo naturskog

Sidan uppdaterad: 2024-07-03