Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Allemansrätten

Allemansrätten bidrar till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande, samt god fysisk och psykisk hälsa. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver dock ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Föreställer en grupp vuxna och barn som är ute och går på en vandringsled i skogen.

Rättigheter och skyldigheter

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det är den som gör att vi får vandra, cykla, plocka bär, tälta, bada, paddla kajak och allt annat kul ute i naturen.

Allemansrätten innebär också skyldigheter. I grunden handlar det om att visa hänsyn och inte störa eller förstöra.

Du bör till exempel undvika att rida och cykla på känsliga marker när det är blött ute. Du får inte gå över planterade åkrar, men du får gå genom hagar, så länge du stänger grindar efter dig och inte stör betande djur. Du får tälta ett par nätter nästan var du vill i naturen, men inte hugga ner träd eller lämna skräp efter dig. Du får plocka blommor, bär och svamp, men inte av fridlysta arter. Du får göra upp eld, men inte på en berghäll eller där marken kan ta skada, och inte om eldningsförbud gäller.

Nära privata bostäder och i skyddade områden finns begränsningar i allemansrätten.

Att tänka på i skyddad natur

I skyddade områden, som naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Här kan alltså allemansrätten vara begränsad. Den mest skyddsvärda naturen i Sverige bevaras långsiktigt genom att till exempel bilda nationalparker och naturreservat. Skydd av värdefull natur bidrar till att alla dess arter inte hotas eller förstörs och ger oss en mängd naturupplevelser - nu och i framtiden. För skyddade områden finns särskilda bestämmelser, föreskrifter, som är till för att skydda det specifika områdets värden.

Föreskrifterna gäller alla, markägare och besökare. Föreskrifterna kan se olika ut för olika områden, beroende på vad som krävs för att skydda de värden som finns just där. Det betyder att du som besökare behöver följa föreskrifterna för det enskilda området.

Det kan exempelvis vara förbjudet att elda, lägga till med båt eller ha med sig hund i området.
Varje områdes föreskrifter informeras om på skyltar ute på plats.

Mer information hos Naturvårdsverket

Hos Naturvårdsverket får du mer information om de möjligheter allemansrätten ger oss och om vilka hänsyn vi måste tänka på. Informationen finns på lätt svenska, olika språk och teckenspråk.

Naturvårdsverket om allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31