Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bokningsregler för gymnastiksal eller idrottshall

Du kan som förening, privatperson eller företag boka träningstider i våra idrottsanläggningar och konferensrum på Arenan. Här hittar du alla bokningsregler och priser för eventuella överträdelser som gäller för dessa.

Tänk på detta innan du bokar

Observera att en bokningsförfrågan måste göras minst 4 arbetsdagar innan önskat datum.

Du är skyldig att ta del av och följa nedan ordningsföreskrifter, och om de inte följs kan Stenungsunds kommun besluta att avbryta kontraktet.

Du har inte rätt att utnyttja lokalen utan ansvarig ledare som har fyllt 18 år. Ledare under 18 år måste ha sällskap av en vuxen person under hyrestiden. Om du kan visa på att en ledare under 18 år är ansvarstagande, på grund av exempelvis utbildning och erfarenhet, kan vi göra ett undantag. Det beslutas i så fall av oss under ansökningsprocessen.

Både förberedelser och iordningställande av lokalen måste hinnas med inom bokad tid.

Avgift vid avbokning

Träning

Minst 7 dagar innan bokad tid

Ingen hyreskostnad

3 till 6 dagar innan bokad tid

Halv hyreskostnad

0 till 2 dagar innan bokad tid

Hel hyreskostnad

Du uteblir från bokad tid

Hel hyreskostnad

Arrangemang, match eller tävling

Minst 14 dagar innan bokad tid

Ingen hyreskostnad

7 till 13 dagar innan bokad tid

Halv hyreskostnad

0 till 6 dagar innan bokad tid

Hel hyreskostnad

Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och evenemang med stor publik regleras avbokningsavgiften i avtalet.

Ordningsavgifter - tillägg

Om bemanning i form av extra vaktmästare eller badmästare krävs debiteras per timme 500 kronor inklusive moms. Debitering påbörjas en timme före samt en timme efter aktivitet.

Överträdelse av klisterförbud i sporthallar.

1 300 kronor

Ej borttagen sarg.

900 kronor

Ej upptagna basketkorgar eller uppfällda handbollsmål.

500 kronor

Ej återställt material.

900 kronor

Ej grovstädad lokal eller omklädningsrum.

800 kronor

Ej återlämnad eller förlorad tagg.

300 kronor

Ej återlämnad eller förlorad nyckel.

1 400 kronor

Otillåtet nyttjande av fotbollsplan, inomhushall eller ishall.

1 400 kronor

Med något föremål uppställd ytter- eller utrymningsdörr.

1 000 kronor

Utryckning av vaktmästare/vaktbolag t ex vid handhavandefel.

900 kronor

Utebliven grovstädning efter exempelvis arrangemang.

1 000 kronor

Allmänna föreskrifter

Lokalen/anläggningen får ej nyttjas för annat ändamål än vad som angivits i kontraktet. Erhållen tid får inte överlåtas till annan hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd. Avgift utgår om hyresgäst uteblir från hyrd tid.

Hyresgästen är skyldig att omedelbart meddela när uppkomna skador och brister i anläggningen upptäcks. Anmälan görs via vår e-tjänst nedan:

Kontakta kommunen

Anläggningen är med tillhörande utrustning egendomsförsäkrad av kommunen som ej ansvarar för egendom tillhörig annan än kommunen. Hyresgästen ansvarar för samtliga skador som uppkommer under upplåtelsetiden, innefattande skador orsakade av såväl med- och motspelare som publik. Hyresgästen förbinder sig att teckna försäkringsskydd för sina aktiviteter.

Kommunen fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet om kommunens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av omständighet som kommunen inte råder över och inte heller kunnat förutse. Kommunen har i sådana fall ingen skyldighet att utge skadestånd eller annan ersättning till nyttjaren.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker samt rökning är förbjudet.

Det är förbjudet att ha med sig nötter och jordnötter i lokalen, gäller samtliga utrymmen i skolor, Stenungsund Arena och Stora Höga Arena. Husdjur får ej vistas i lokalerna.

Nöd- och reservutgångar får ej användas annat än vid brandfara eller i annan katastrofsituation. I lokaler och anläggningar med larm debiteras hyresgästen utryckning av vaktbolag eller polis om hyresgästen orsakat utryckningen.

Hyresgästen får ej lämna dörrar eller fönster olåsta eller uppställda och ska se till att ljuset är släckt. Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda. Redskap ska återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut.

Glasflaskor får inte tas med till omklädningsrum eller idrottshall.

I Stenungsund Arena finns en extern restauratör som har ensamrätt till försäljning av mat, café- och kioskvaror inom hela anläggningen vilket innebär att hyresgäst inte får sälja mat, café- eller kioskvaror i Arenan. Efter överenskommelse med restauratören kan dock undantag från denna bestämmelse göras.

All verksamhet måste ske under ledning av ansvarig ledare. Ledaren ska komma först och gå sist och svarar för att alla deltagare känner till och följer gällande ordningsregler. Ledaren är även ansvarig för att all utrustning är placerad på angiven plats.

Hyresvärden ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Hyresgäst ska följa lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna vid respektive lokal eller anläggning eller som har meddelats på annat sätt. Snus och tuggummi ska slängas i papperskorgarna

Sidan uppdaterad: 2024-06-28