Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Syskonen Parkers minnesfond

Stenungsunds kommun förvaltar stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond, det vill säga medel som har skänkts till ett särskilt ändamål. Varje år kan lokala funktionshindersföreningar söka medel ur den.

Om du bor i kommunen och uppfyller de kriterier som anges i stiftelsens stadgar kan din funktionshindersförening söka medel ur den.

Sök pengar ur Syskonen Parkers minnesfond

Alla lokala funtionshinderföreningar, som inte redan tilldelats medel, kan ansöka om pengar ur Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond då stiftelsens stadgar ändrats.

För att uppfylla kriterierna ska funktionshindersföreningen:

  • ha sitt säte i Stenungsunds kommun, eller
  • ha en aktiv lokal avdelning i Stenungsunds kommun (om funktionshindersföreningen tillhör en riksorganisation).

Sista ansökningsdag


Sista ansökningsdatum är 30 november årligen. Ansökan avser utdelningsbara medel från föregående års utdelning om 20 procent. De ansökningar som kommer in i tid och uppfyller kriterierna enligt ovan får dela på den utdelningen i lika delar.

Till ansökningsblanketten ska ni bifoga senaste bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Ansökningsblanketten publiceras cirka 3 månader innan sista ansökningsdatum varje år.

Till ansökningsblankett Pdf, 28 kB.

Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

Minnesfonden ska enligt testamentet ”användas till årligt understöd till behövande eller sjuka äldre personer inom kommunen vilka ej åtnjuta kommunalt understöd”.

Ändringar i stiftelsens stadgar

Tidigare har medlen delats ut till två funktionshindersföreningar om 20 procent vardera. Dessa två funktionshindersföreningar har varit fastslagna i stadgarna. Den ena funktionshindersföreningen har upphört att verka lokalt och då har inte dessa medel kunnat delas ut.

Med anledning av detta har ändringar gjorts i stiftelsens stadgar till att innefatta även övriga funktionshindersföreningar som inte redan tilldelats medel enligt stiftelsens stadgar.

Sidan uppdaterad: 2024-07-01