Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Externa fonder och stiftelser

Här kan du hitta länkar till externa fonder och stiftelser som föreningar i Stenungsunds kommun tidigare fått bidrag ifrån. Föreningsutvecklare kan stötta föreningar i processen med ansökan.

Fonder för mindre projekt, utbildningar och funktionshinder

Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

Minnesfonden ska enligt testamentet användas till årligt understöd till behövande eller sjuka äldre personer inom kommunen vilka ej åtnjuta kommunalt understöd.

Syskonen Parkers minnesfond

Kungliga stiftelser

Kungahuset har stiftelser inom flera områden som hjälpverksamhet, kultur, utbildning och vård och ungdomsverksamhet.

Jerringfonden

Bidrag till verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Jerringfonden Länk till annan webbplats.

Idéer för livet

Bidrag till idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa.

Idéer för livet Länk till annan webbplats.

Leader Bohuslän - paraplyprojekt

Projektets syfte är att öka engagemanget och aktiviteterna i Stenungsund. Projektet syftar även till att skapa utveckling och delaktighet lokalt. Alla projekt som bedrivs inom Leader Södra Bohuslän ska vara allmännyttiga och en tillgång för Leader Södra Bohuslän.

Leader Bohuslän - paraplyprojekt Länk till annan webbplats.

Ung i södra Bohuslän

Kan sökas för att genomföra en idé av den som är 13-26 år via en grupp eller förening.

Ung i Bohuslän Länk till annan webbplats.

Städa Sverige

Genom att strandstäda kan ni få in extra pengar till er förening.

Strandstädning Länk till annan webbplats.

Grannskapsinitiativet

Ni kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i grannskapet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Aktiviteterna behöver rikta sig till en allmänhet, till exempel alla barn. Grannskapet kan till exempel vara en by, bygd, tätort, småstad eller ett område i en medelstor/stor stad.

Postkodstiftelsen Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundet (RF) och RF-SISU Västra Götaland

Riksidrottsförbundet och föreningars specialidrottsförbund har årligen flera olika utlysningar för stöd, bland annat LOK-stöd, olika typer av satsningar inom respektive specialförbund och kompensationsstöd för Corona. Ansökningar görs i Idrott Online.

RF bidrag och stod Länk till annan webbplats.

I Stenungsund Arena sitter Stenungsunds kommuns idrottsförbundskonstult som representerar Riksidrottsförbundet.

Fonder för anläggning

Riksidrottsförbundet

Föreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet kan göra ansökningar i Idrott Online.

Allmänna arvsfonden - Lokal och anläggning

Allmänna arvsfonden kan ge större finansiering för investeringar i anläggningar som bidrar till en nyskapande verksamhet. Det krävs en långsiktighet hos föreningen eftersom uppföljning görs under en tioårsperiod. Inför denna ansökan är det bra att prata med föreningsutvecklare och med andra föreningar som har ansökt och beviljats stöd. Stödet kan riktas till barn och unga, funktionshindrade eller äldre + 65 år.

Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats.

Thordenstiftelsen

Har finansierat mycket till kommunens föreningsliv genom åren. En förening kan inte ansöka vid varje ansökningstillfälle, men flera föreningar har fått stöd återkommande. Stödet delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier.

Thordenstiftelsen Länk till annan webbplats.

XL - hjälpen

Klubbar och föreningar kan få hjälp med byggprojekt de drömmer om som de inte har möjlighet att genomföra själva. Exempelvis läktare, skateboardramp eller renovering av klubbhus.

XL-hjälpen Länk till annan webbplats.

Fonder och stiftelser för större projekt

Det finns många statliga stöd och EU-stöd för att främja folkhälsa, platsutveckling, integration och samhällsutveckling.

Många av dessa fonder kan även kommuner söka stöd ifrån. Eftersom det redan kan pågå eller planeras projekt inom dessa ansökningsområden är det bra att i planeringsstadiet föra dialog med kommunens föreningsutvecklare, folkhälsoplanerare och/eller friluftssamordnare.

Socialstyrelsen - motverka-ofrivillig-ensamhet Länk till annan webbplats.

Leader Bohuslän - landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens stöd för regional utveckling Länk till annan webbplats.

Länssytrelsen - Stöd för landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens föreningsutvecklare.

Kontakta föreningsutvecklare

Sidan uppdaterad: 2024-04-08

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.