Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bidrag till kulturförening

Kulturföreningar är till exempel föreningar som bedriver verksamhet inom områdena konst, slöjd, foto, film media, teater, litteratur, musik, hembygds-/kulturminnesvård.

För att söka bidrag och stöd ska föreningen ha sitt säte i Stenungsunds kommun, vara öppen för alla och ha en organisatorisk stabilitet. Föreningen ska varje år omregistrera sig och bli godkänd för att söka bidrag eller boka lokaler till lägre pris. Det kallas bidragsberättigande.

Stenungsunds kommun fördelar ekonomiskt stöd och subventionerar bokningar till föreningar. Det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor. På denna sida sammanfattas riktlinjerna för hur bidrag fördelas och du hittar länkar till ansökningsformulär och fullständiga riktlinjer.

Grundbidrag för kulturföreningar

Föreningen som söker grundbidrag ska varje år uppfylla kommunens allmänna villkor för bidrag. I samband med ansökan lämnas bland annat bokslutshandlingar, årsmötesprotokoll och medlemsstatistik. Stickprovskontroll av föreningens räkenskaper kan genomföras av kommunen.

Sista ansökningsdatum: 15 april

Ansök om grundbidrag

Bidrag och redovisning av kulturarrangemang

Bidrag ges i första hand till kulturföreningar för offentliga arrangemang med t.ex. dans, musik, utställning, film, föreläsningar eller kulturell pedagogisk verksamhet.

Ekonomisk redovisning ska ges efter genomfört arrangemang.

Sista ansökningsdatum: löpande

Ansök om bidrag till kulturarrangemang
Redovisa bidrag till kulturarrangemang

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kultursamordnare på kulturinfo@stenungsund.se.

Sidan uppdaterad: 2024-06-28