Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bidrag till föreningar utanför kommunen

Föreningar som bedriver socialt arbete eller integrationsarbete i Stenungsunds kommun, men är aktiv i ett större område (inte har sitt säte i Stenungsunds kommun) kan söka föreningsbidrag en gång per år.

Stenungsunds kommun fördelar ekonomiskt stöd till föreningar. Det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor. På denna sida presenteras riktlinjerna för hur bidrag fördelas och du hittar länkar till ansökningsformulär och beslut med riktlinjer.

Krav som föreningen ska uppfylla

 • Föreningens verksamhet ska rikta sig till invånare i Stenungsunds kommun.
 • Varje kommunmedlem ska ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt.
 • Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av socialt arbete eller integrationsarbete.
 • Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • Föreningen får inte medverka till eller utsätta någon för diskriminering. Utgångspunkt är
  diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder; diskriminering på grund av kön,
  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Föreningen ska medverka till de kontrollåtgärder som är erforderliga inför bidragsbeslut.

Ansökan ska innehålla

 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut från föregående verksamhetsår
 • Revisionsberättelse från föregående år
 • Kontaktuppgifter
 • BG/PG/bankkontonummer ink. clearing nummer

Tid för ansökan

Fullständig ansökan ska vara inkommen till Stenungsunds kommun senast den 31 maj. Beslut fattas i augusti/september. Ansökningar som inkommit efter 31 maj eller som är ofullständiga den 31 maj behandlas nästkommande år.

Skicka in din ansökan

Ansökan om föreningsbidrag till förening med huvudsäte utanför kommunen mailas in till Stenungsunds kommun, kommun@stenungsund.se.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens föreningsutvecklare på forening@stenungsund.se.

Sidan uppdaterad: 2024-06-28