Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bidrag till barn- och ungdomsförening

En barn- och ungdomsförening bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun för minst 15 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år. Minst hälften av medlemmarna ska vara skrivna i Stenungsunds kommun. Föreningen ska vara öppen för alla och vara uppbyggd utifrån demokratiska principer. Föreningen ska verka för en drog- och dopingfri verksamhet och miljö samt för att årligen utbilda ledare.

Stenungsunds kommun fördelar ekonomiskt stöd och subventionerar bokningar till föreningar. Det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor. På denna sida sammanfattas riktlinjerna för hur bidrag fördelas och du hittar länkar till ansökningsformulär och fullständiga riktlinjer.

Omregistrering (Bidragsberättigande)

Föreningen ska varje år omregistrera sig och bli godkänd av kommunen. Det kallas bidragsberättigande och krävs för att söka bidrag eller boka lokaler till lägre taxa.

För att kunna söka bidrag och subventionerad taxa vid bokning av lokaler och bli bidragsberättigad, behöver föreningen varje år omregistrera sig för att visa att föreningen uppfylller kommunens allmänna bestämmelser för bidrag. I samband med ansökan lämnas även årsmöteshandlingar, medlemsstatistik och uppdaterade kontaktuppgifter. I ansökan anges om föreningen har för avsikt att ansöka om Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Ansökningar under året

  • Kommunalt LOK-stöd - närvarorapportera, senast 25 februari och 25 augusti.
  • Anläggningsstöd, föreningar med egna anläggningar, senast 30 april, komplettering senast 25 augusti.
  • Säsongsbokning av idrottslokal, det vill säga abonnemang, senast 30 april.
  • Investeringsstöd, dialog krävs på besiktning av anläggning före ansökan, 15 september.
  • Lönebidrag, för anställd via Arbetsförmedlingen, senast 30 november.
  • Särskild föreningsinsats, projektstöd för försöksverksamheter och liknande, löpande.

Ansökan sker genom e-tjänsten Mina sidor. Där hittar du även mer information om varje bidrag.

Inför varje ansökningsperiod anordnas utbildning och hjälpstugor för bidragsberättigade föreningar.

Ansök om registrering och bidrag

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens föreningsutvecklare på forening@stenungsund.se.

Sidan uppdaterad: 2024-06-28