Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vattenskotrar

Att köra vattenskoter kan vara en trevlig aktivitet, men du som kör har också ett stort ansvar. Du ska följa de regler som finns, generellt och där du kör. Du är också ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö.

Du får endast köra i allmänna farleder

I Sverige får du endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet.

Du får inte köra vattenskoter i vattenskyddsområden. I Stenungsunds kommun finns det två vattenskyddsområden, för ytvattentäkt Stora Hällungen och för grundvattenanläggning Grössbyn, Ucklum.

Vattenskyddsområden

Du ansvarar för att inte skada

Att köra vattenskoter kan påverka människa, djur, natur och miljö på flera sätt.

Några exempel:

  • Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara störande för människor och djur.
  • Risk för olyckor: Om du kör nära land riskerar du att köra på någon som badar.
  • Påverkan på växt- och djurliv: I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störa för fågellivet: Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Polis kan utfärda böter direkt på plats för den som kör vattenskoter så att det stör.

Obligatoriskt förarbevis

Det är krav på särskilt förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset utfärdas efter genomförd utbildning av Transportstyrelsen. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att du har fyllt 15 år.

Kustbevakning och polis kan göra rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08