Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Båttvätt, båtupptagning och vinteruppläggning

I kommunens hamn finns det en upptagningskaj och ramp för att sätta i och ta upp båten. På Norra Hamnplan i direkt anslutning till båtplatserna finns möjlighet till vinteruppläggning av din båt.

Båtupptagning

 • Vid Norra hamnplan finns en ramp tillgänglig för isättning och upptagning av din båt.
 • Du behöver själv kontakta en kranchaufför och sköta isättningen och upptagningen.
 • Hamnkontoret hjälper inte till med isättning eller upptagning

Båttvätt

Alla bottenmålade båtar som tas upp i kommunens hamn (Norra Hamnplan ska spolas av med högtryckstvätt på en så kallad spolplatta (med reningsanläggning).

Du behöver inte boka någon tid, utan det är drop-in som gäller.
Du kan betala med kontokort eller Swish.

Undantag från krav på båttvätt på spolplatta

Båtar som tillfälligt tas upp för exempelvis reparation och som omedelbart efter åtgärdande åter ska sjösättas.
Undantag från avgift
För att bland annat främja båtturismen och behov som till exempel uppstår vid segeltävlingar samt ett minskat behov av bryggplatser tas taxan bort för användning av sjösättningsrampen vid dessa tillfällen.

Sjösättningsrampen hålls därför helt öppen dygnet runt och utan kostnad den 1 april till och med 31 augusti. Från och med den 1 september hålls sjösättningsrampen låst och upptagning sker efter överenskommelse med hamnkontoret (det vill säga under kontorstid samt vissa bestämda helger).

Om inte särskild överenskommelse gjorts med ansvarig hamnkapten ska alla vid rampen upptagna bottenmålade båtar då spolas av på spolplattan.

Vinteruppläggning

Stenungsunds kommun kan erbjuda vinteruppläggning på Norra hamnplan. Totalt finns 220 platser.

Service

Tillgänglig service på Norra hamnplan:

 • Mastkran
 • Tailerramp
 • Miljöstation
 • Mastförvaring

Vid vinteruppläggning har man tillgång till färskvatten och el när det är inte är frost.

Till dig som hyr

 • Markera alltid vaggan/kärran tydligt med namn och paketera ihop med övrigt material, som placeras i vaggan/kärran.
 • Städa upp runt din uppställningsplats.
 • Kommunen har rätt att flytta vaggor/kärror och övrigt material.
 • Kommunen har rätt att anvisa båtägaren en ny plats på Hamnplan inför varje säsong.

Ansök om plats

För att ansöka om plats för vinterförvaring av din båt kontakta kommunen.

Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Hitta till Norra hamnplan

Adress: Lilla strandvägen 5

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.