Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kvalitet på badvattnet i Stenungsund

Vi tar prover på badvattnet både på havsbaden och på insjöbaden varannan vecka från juni och framåt. Du kan följa kvaliteten på vattnet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vad innebär det om vattnet vid en badplats är tjänligt eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

Om vattnet är tjänligt finns liten eller ingen förekomst av dessa bakterier i vattnet.
Om vattnet är otjänligt betyder det att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Kan jag bada fast vattnet är otjänligt?

Om vattnet är otjänligt på grund av höga halter av bakterier eller enterokocker så avråder Stenungsunds kommun till bad. Vill du bada ändå så sker bad på egen risk, badplatsen är alltså inte avstängd.

Risken att bli sjuk är störst om du sväljer vattnet. Detta eftersom det finns en risk att det förekommer mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av.

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken typ av virus, bakterie eller parasit som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner, men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Badvattenprover hos Havs- och vattenmyndigheten

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.