Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vägvisningsskylt

En vägvisning är en skylt vid vägkanten som visar mot ett besöksmål, serviceanläggning eller företag och är till för dem som inte hittar.

En trafikant måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna, därför får det inte finnas för många skyltar på samma ställe och de måste också vara begripliga. Som kommun kan vi anordna vägvisning till viktiga målpunkter inom vårt egna väghållningsområde, enligt Vägmärkesförordningen.

Vad krävs för att få en vägvisning?

Trafikantens behov av vägvisning står i fokus när vi behandlar olika önskemål om vägvisning. En vägvisning ska främst finnas till allmänna inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden eller större målpunkter som till exempel en parkeringsplats, men kan ibland beviljas även till företag.

Företag får inte använda vägvisning i reklamsyfte och vägvisningsskylten ska endast finnas där för att hjälpa besökare att hitta rätt. Logotyper får inte finnas med på skylten utan endast svart text på vit botten. Vissa symboler får finnas.

Är målpunkten inom tätort och synlig från vägen beviljas normalt inte en vägvisning. En vägvisning är inte heller aktuell till exempelvis ett industriområde, handelsområde eller liknande som redan är namngivet och vägvisat.

Exempel på platser där du kan få vägvisning:

  • Platser med stort antal besökare.
  • Platser som är en allmän målpunkt.
  • Platser dit trafikanter inte hittar utan hjälp av GPS eller kartapplikation.

Vägvisning sker från sista sista allmänna korsning om inte särskilda skäl finns. Från genomfartsleder och infartsleder görs endast vägvisning till områden eller större målpunkter.

Mer detaljerade kriterier hittar du under kapitel 8 i Transportstyrelsens författningssamling Länk till annan webbplats.

Vill du ansöka om en vägvisning?

Om du vill ha vägvisning till en verksamhet kan du ansöka om det hos oss och vår trafikenhet.

Ansökan om vägvisning till anläggning eller inrättning Pdf, 165 kB.

Skicka sedan ifylld och underskriven blankett till kommun@stenungsund.se

eller med post till:

Stenungsunds kommun, Trafik, Strandvägen 15 444 82 Stenungsund

Om du vill ha en vägvisning från en väg som är statlig ansöker du om den hos Trafikverket.

Ansök om vägmärke för vägvisning - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns tillkommer följande kostnader:

  • Årsavgift/kvm: 1450 kr/år utifrån beslutad taxa
  • Arbetskostnad för uppsättning av skylt: 650 kr/h
  • Skyltkostnad: Varierar

Vår teknikenhet beställer och utför arbetet och debiterar sedan den sökande. Du som sökande ansvarar även för eventuella framtida behov av förnyelse av skylten på grund av slitage eller skada.

Sidan uppdaterad: 2024-07-14