Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ger dig rätt att parkera på särskilt reserverade parkeringsplatser. Det gör att du kan parkera närmare ditt färdmål.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Det är rörelsehindret och tillsynsbehovet som avgör om du får tillstånd. Du kan ansöka om parkeringstillstånd som förare eller passagerare. Det är inte möjligt att söka båda.

Förare

Du kan få tillstånd som förare om du har en varaktig funktionsnedsättning (minst sex månader). Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand mellan en vanlig parkeringsplats och dit du ska.

Passagerare

Du kan få tillstånd som passagerare om du inte klarar av att på egen hand bli avlämnad nära din målpunkt (till exempel vid entrén) medan föraren parkerar bilen. Det är inte rörelsehindret som är avgörande, utan tillsynsbehovet.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
  • du är blind, men inte har något rörelsehinder
  • du har svårigheter att bära
  • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
  • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
  • du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker skriftligt till oss. Du måste skicka in:

  • ansökningsblankett - ifylld och undertecknad
  • ett aktuellt läkarintyg
  • fotografi och namnteckning på bilagan, som i övrigt fylls i av kommunens handläggare.

I ansökningshandlingarna finns instruktioner och mer information. Har du inte möjlighet att skriva ut handlingarna själv kan du kontakta kontaktcenter. De kan hjälpa dig att skicka hem ansökningshandlingarna.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 403 kB.

Handläggningstid

Det tar cirka tre veckor från det att vi har fått in alla handlingar vi behöver.

Vad kostar handläggningen?

Den är kostnadsfri.

Hur länge gäller ett parkeringstillstånd?

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan. Tillståndet förnyas inte automatiskt. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01