Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Parkeringsplatser och pendelparkering

I Stenungsund parkerar du gratis på de flesta av våra parkeringsplatser och längs gatorna. Vi har sex pendelparkeringar som underlättar för dig som vill åka kollektivt. Parkeringsytorna vid Stenungstorg Centrum äger och sköter Citycon.

Tidsbegränsning

På en del parkeringar få du bara stå en begränsad tid, vilket då anges på ett vägmärke. Det är för att få en omsättning på platserna. Då får fler möjlighet att parkera bilen centralt.

På parkeringsplatser som bara är skyltade med ett P får du parkera i 24 timmar på vardagar. Under helgdag och dag före helgdag gäller inte begränsningen. Detsamma gäller på gator inom tätbebyggt område trots avsaknad av skyltning med ett P, om skyltning på gatan inte anger något annat.

Information om parkeringsplatser (Kartportalen)

Parkerings­övervakning

Våra parkeringsplatser övervakas löpande under hela året av ett upphandlat bevakningsföretag. Tänk på att kontrollera skyltningen på gatan eller platsen, inte ställa fordonet mot färdriktningen och att inom tätbebyggt område inte parkera i terräng.

Betala din parkeringsanmärkning

Avgiften för parkeringsanmärkningen ska du betala inom åtta dagar från utfärdandet. Du betalar till Transportstyrelsens bankgiro 5051-6905. Vid betalning måste du ange det ärendenummer/OCR-nummer som står på framsidan av parkeringsanmärkningen.

Du kan också betala in avgiften via betaltjänsten paypr som du når via QR-koden på parkeringsanmärkningen. Betaltjänsten erbjuder alternativen Swish och kortbetalning (serviceavgift tillkommer). För utländska bilister erbjuds kortbetalning.

Överklaga parkeringsbot

Om du har fått en parkeringsanmärkning som du inte tycker stämmer kan du överklaga den. På boten framgår det vad för typ av mark och bot som du fått.

Om parkeringen har skett på gatumark kallas boten du fått för felparkeringsavgift. Felparkeringsavgifter överklagar du hos polismyndigheten. Även om du överklagar parkeringsanmärkningen måste du ändå alltid betala felparkeringsavgiften inom den angivna tiden. Avgiften betalas tillbaka om Polismyndigheten beviljar ditt överklagande.

Om parkering har skett på privat mark eller tomtmark kallas detta för kontrollavgift. En kontrollavgift överklagar du hos den som har utfärdat avgiften. Utfärdaren står i detta fall angiven på kontrollavgiften samt som en tilläggstavla på parkeringens skyltning.

Pendelparkering

I Stenungsund finns det flera pendelparkeringar. De är till för dig som ska resa med tåg, buss eller samåka med någon och gäller i mån av plats. På dessa gäller parkering i högst 24 timmar. Under helgdag och dag före helgdag gäller inte begränsningen.

Långtidsparkering

För dig som behöver en längre uppställning finns det två grusparkeringar i Stenungsunds centrum att tillgå. Den ena på C W Borgs väg 3 och den andre på Strandvägen 4. Båda dessa är betalparkeringar och tillåter parkering upp till 30 dagar.

Pendelparkeringar finns vid:

  • Stenungsunds station och Norra vägen
  • Nösnäs
  • Stora Höga station
  • Jörlanda - vid infarten till samhället
  • Svenshögens station
  • Kolhättans färjeläge.

Det finns även parkering för cykel på dessa platser.

Sidan uppdaterad: 2024-07-04