Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Namnsättning av gator

När vi anlägger en ny gata behöver den ett namn. Gatunamn kan i vissa områden följa ett tema. Det kan till exempel vara fågelnamn eller insekter. Då nya gator tillkommer i sådana områden följer vi i första hand temat vid namnsättningen.

Gatunamn kan också vara en beskrivning av platsens karaktär eller namn med hänsyn till historiken kring platsen. Till exempel Strandvägen som förr var strandkanten mot havet. Vi kontaktar alltid hembygdsföreningar i arbetets med att ta fram nya gatunamn.

Gatunamn i Stenungsund

Alla gator i kommunens tätorter är namnsatta. Namnen brukar vanligtvis följa ett tema som är utsett för området. Namnet kan också syfta till platsens karaktär.

Det vanligaste är att namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden. I samband med att vi tar fram förslag på namn till gator rådfrågar vi alltid hembygdsföreningar för att få med en eventuell historisk koppling till platsen.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om gatunamnen.

Utanför tätorterna är vägarna vanligtvis inte namnsatta. Adresserna byggs då upp av traktnamnet och ett tresiffrigt adressnummer. Till exempel Högen 220. Förr i tiden användes postlådeadresser, men de är nu omgjorda till vanliga adresser istället.

Förslagslåda

Du kan föreslå namn för framtida vägar. Skicka gärna in ditt förslag med motivering via vår e-tjänst.

Kontakta kommunen

Du kanske har funderat på varför en gata fått ett visst namn? Här kan du läsa historiken bakom några av namnen.

Alexanders väg

Äldsta huset på denna väg i Stora Höga byggdes av handlare Alexander Andersson. I huset fanns ortens bank och affär.

Arvids väg

Arvids väg i Stora Höga syftar till boende på den ursprungliga gården i området

Badhusvägen

Namn efter varmbadhuset vid ångbåtsbryggan

Beatas gränd

Namn efter Beata Jansson som tillsammans med sin tvillingbror Carl bodde i det hus som numera är hembygdsmuseum. Beata och Carl var syskon med Mattias Jansson.

Brackeliden

Brackeliden är ett nytt gatunamn 2021 i Ucklum. Namnet syftar till den den stensatta källan som genom åren kallats för Brackekällan. Området har också kallats för Brackelira. Bracke syftar också till äldreboendet som fanns i området.

Campingens väg

Platsen vid Getskär var fram till 2014 ett campingområde för villavagnar.

C.W. Borgs väg

Namn efter kommunpolitikern och tidigare polismannen Carl Wilhelm Borg. Kommunkontoret låg på denna väg mellan 1943 och 1977.

Fiskare Karlssons gård

Fiskarfamiljen Karlsson har i generationer arbetat med fiske i Getskär.

Hövändarvägen

Området var ursprungligen en äng där hö hanterades och vändes för att torkas. Ängen bebyggs av villor och har kvar historian om platsen genom namnet på gatan.

Jan Ivarssons väg

Jan Ivarsson var mark- och exploateringschef i Stenungsunds kommun. Han drev bland annat utvecklingen av området Hallerna.

Janssons väg

Namn efter Mattias Jansson som hade en konservfabrik vid ångbåtsbryggan på Badhusvägen. Mattias växte upp i huset på Badhusvägen som byggdes 1929 och var i bruk till någon gång på 60-talet. En period inrymdes även en brandstation i byggnaden. Badhuset byggdes på den plats som Mattias Jansson hade sin konservfabrik som brann 1893.

Keplers gård

Namn efter Mattias Janssons båt. Båten var Sveriges största träångare och hette Kepler.

Länsmansvägen

Namn efter landsfiskal Anders Martell, verksam från 1935

Nordströms väg

Namn efter Axel Nordström som var verksam på södra Stenungsön från 1916 fram till 1930-talet. Han byggde bland annat Villa Elsvik vid badplatsen Hawaii i samma stil som Herbert Metcalfs hus på norra sidan om ön. Trädgårdsmästarbostaden hyrdes ut till sommargäster som bland annat Göteborgskoloristen Ivan Ivarsson. Villa Elsvik brann senare ner, men grunden och källaren finns kvar. Familjen Nordström är den enda familj som bott vid denna strand.

Parkers gård

Namn efter Mattias Janssons barn som tog sig namnet Parker. Mattias Jansson var ägare av konservfabriken på Badhusvägen. Deras gård var första huset på vänster sida på Södra vägen. Mattias bytte inte namn till Parker

Sjöstjärnans gård

Förslag som kom in från förskoleklasser i Stora Höga 2015 och klubbades igenom som gällande gatunamn.

Solbacken

Gata som byggs i villaområdet i Hallerna. Gatan ligger i en sydsluttning och namnet Solbacken passar då in som beskrivning av platsen.

Styrmansvägen

Namn efter kapten Ehrnst, vars syster Alfhild Ehrnst förestod Stenungsunds första telegrafstation. De bodde i andra huset på vänster sida på Styrmansvägen. På denna väg bodde och hade Ingeborg Enander sin fotoateljé mellan 1904-1965.

Skyltning av gatunamn

Vi skyltar namnen för de kommunala gatorna. För enskilda vägar kontaktar du vägföreningen eller gemensamhetsanläggningen som ansvarar för vägen.

Karta över vem som ansvarar för vägen (väghållare)

Beställ trafikskylt för kommunala vägar

Beställ trafikskylt för kommunala vägar via Kontakta kommunen:

Kontakta kommunen

Sidan uppdaterad: 2024-04-01