Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Parker och planteringar

Stenungsund är uppskattat för sina många blomsterrabatter och blomurnor som vi planterar och sköter om varje år. Vi planterar nya blommor i urnor under våren, sommaren och hösten. Ett urval av dessa dekoreras dessutom med vintergrönt, och står kvar under hela vintern.

I alla våra parker, och på flera andra platser runt om i kommunen, finns det stora blomsterrabatter. Vårt arbete börjar på hösten då blomsterlök sätts ut, som blommar under våren. När frostrisken definitivt är över byter vi ut löken till sommarblommor.

Varje år lägger vi ner mycket tid och resurser på planteringar med förhoppning om att skapa en vacker och färgsprakande stad för alla att trivas i. Blomsterprakten lockar dessutom till sig många trevliga fjärilar och andra pollinerare.

Insektshotell

Bin och andra insekter är viktiga för att pollinera våra växter. Men antalet pollinatörer har minskat kraftigt på senare år på grund av bekämpningsmedel, brist på mat och boplatser.

För att rädda de hotade arterna krävs insatser på alla nivåer, både lokalt och internationellt. Stenungsunds kommun har därför valt att bygga ett stort insektshotell i Kulturhusparken. Intill har vi också valt att plantera en ny rabatt med växter, som ska gynna pollinatörer.

Pollinering

Hundrastgårdar

Vi har inga särskilt anordnade hundrastgårdar i kommunen.

På den här sidan kan du läsa om ditt ansvar som hundägare, bland annat om när hunden ska vara kopplad.

Hundar, katter och andra husdjur

Sidan uppdaterad: 2024-04-01