Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Städning av gator och trottoarer

Vi städar våra gator och trottoarer regelbundet. Varje vår tar vi också bort grus som använts för att minska halkan på kommunala gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar under vintern.

Vi sopar bort grus på våren

Ett säkert vårtecken är när vi börjar sopa våra gator, torg, trottoarer och gång- och cykelbanor. När vi startar vårt arbete med att ta upp sand och grus från vinterns halkbekämpning beror på vädret aktuellt år.

Vi kan inte säga vilka gator som sopas när men prioritetsordningen är:

  1. Skolor/förskolor
  2. Gång-och cykelbanor, torgytor
  3. Trottoarer
  4. Kommunala vägar

Ligger det kvar grus efter vi sopat?

När ett område är markerat som klart hos våra entreprenörer så kan det ändå finnas vissa strängar eller partier med grus kvar. Det kan bero på att bilar stått parkerade eller att det varit svårsopat av andra anledningar och att vi planerar att komma tillbaka. I vissa fall kan gruset ha sopats fram av fastighetsägare eller andra efter vi varit där.

Upplever du att det är mycket grus på en väg- eller gångsträcka får du gärna vända dig till Kontatkcenter.

Kontakta kommunen

Vad händer med gruset vi sopar upp?

Det uppsamlade gruset tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Ofta är det fastighets­ägarens ansvar att sopa

Ansvaret är delat mellan oss, fastighetsägare, Trafikverket och ibland ansvarig för enskild väg. Vi i kommunen gör vårt bästa för att de gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar vi ansvarar för ska sopas så snart vädret tillåter det.

Bor du i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för sopningen av gator och platser som tillhör fastigheten.

Trottoarer är fastighetsägarnas ansvar att sopa, även gångbanor och trappor som gränsar till fastigheten. Det gäller inte om det är en huvudcykelväg eller en körbana.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.