Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Snöskottning och sandning

När det snöar är det bland annat vår uppgift att se till att det blir snöröjt. Olika aktörer ansvarar för olika vägar och gång- och cykelbanor.

Vem ansvarar för snöröjningen?

Ansvaret är delat mellan oss, fastighetsägare, Trafikverket och ibland ansvarig för enskild väg. Vi gör vårt bästa för att de vägar och gång- och cykelbanor vi ansvarar för ska vara framkomliga så snart som möjligt.

  • Våra upphandlade entreprenörer och våra egna verksamhet snöröjer alla vägar och gång- och cykelvägar som vi ansvarar för.
  • Våra upphandlade entreprenörer och vår egna verksamhet snöröjer också de enskilda vägar som ligger under kommunalt ansvar.
  • Du som är fastighetsägare ansvarar för snöröjning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.
  • Statliga Trafikverket ansvarar för de största vägarna som till exempel E6:an.
  • När det gäller snöröjning av enskilda vägar ansvarar fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening för snöröjning och halkbekämpning. Vi ansvarar för snöröjning av allmänna kommunala vägar.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning och halkbekämpning

Kartportalen - Vem ansvarar för vilken väg? (Väghållare)

När plogas min väg?

Alla vägar kan tyvärr inte snöröjas samtidigt. För de vägar som vi ansvar för börjar vi alltid med huvud- och genomfartsleder, bussgator, vissa parkeringar och större cykelvägar. Sedan snöröjer vi bostadsgator samt de huvudleder, cykelvägar och parkeringar som är kvar.

Var sandar kommunen?

Vid halkbekämpning, sandning, prioriterar vi i första hand trafikleder, gator med busstrafik och prioriterade cykelvägar. Därefter kommer övriga gator, gångvägar och parkeringar.

Vi ansvarar för våra egna vägar, gator, gång- och cykelbanor.

Du som är fastighetsägare ansvarar för sandning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.

Synpunkter

Har du synpunkter? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshantering.

Kontakta kommunen

Skada på egendom vid snöröjning?

Vid anmälan om person- eller egendomsskada, i samband med snöröjning, kan du anmäla det via en blankett till oss. Blanketten gäller enbart där Stenungsunds kommun är fastighetsägare eller ansvarig väghållare.

Skadeanmälan Pdf, 244 kB.

Snöröjningsbidraget betalas inte längre ut

Beslut har fattats av kommunfullmäktige att snöröjningsbidraget för väghållare till enskilda vägare inte längre ska betalas ut, från och med säsongen 2023/2024.

Hämta gratis grus (flis) för halkbekämpning

Behöver du smågrus (flis) för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? När det närmar sig lite kallare och halkigare tider brukar vi erbjuda gratis smågrus (flis) på några ställen runt om i kommunen.

Läs mer på sidan Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.