Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Klotter

Vi ansvarar för att sanera klotter på våra egna fastigheter och mark. Det är viktigt att få bort klottret så snart som möjligt eftersom en nerklottrad yta snabbt drar till sig mer. Vi är därför tacksamma om du anmäler till oss om du upptäcker klotter eller annan skadegörelse.

Vem ansvarar för att sanera?

Är klottret på någon av våra fastigheter eller egendom ansvarar vi för att sanera. Om vi får in en anmälan om någon annans fastighet förmedlar vi informationen vidare till aktuell ägare eller förvaltare.

Gör en felanmälan till oss om du upptäcker klotter

Upptäcker du klotter får du gärna hjälpa till med att göra en felanmälan till oss.

Kontakta kommunen

Vår målsättning kring klotter

  • Att sanera klotter inom 48 timmar från det att skadan kommit till vår kännedom. Vintertid kan sanering dröja på grund av väder och temperatur. Frysskador på betongytor eller fasader kan uppstå vid sanering med vatten och målarjobb kan endast göras när temperaturen är mellan 5–10 grader.
  • Att prioritera sanering av klotter med politiska och ideologiska budskap. Klotter av stötande och rasistisk karaktär målas över så snart det uppmärksammas för att senare tvättas bort.
  • Dokumentera och polisanmäla allt klotter och liknande skadegörelse.

Om du ser någon som klottrar

Om du ser någon som klottrar ska du ringa Polisen på 114 14 och anmäla händelsen. Om alla hjälps åt kan vi minska de resurser som vi varje år tvingas lägga på klottersanering.

Klotter på elskåp och transformatorer?

Om du noterat klotter eller defekter på elskåp eller transformatorer (stora och små skåp) ska du anmäla detta till Skanova, gärna genom deras app.

Skanovas webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01