Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Under vintern är det några saker som du som fastighetsägare behöver tänka på. Det gäller bland annat snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och att ordna fri väg för sophämtning.

Du som fastighetsägare ansvarar för dina ytor till exempel parkeringsplatser och uppfarter, men även för vissa ytor som tillhör oss. Om någon halkar och skadar sig på trottoar eller gångyta är du som fastighetsägare ansvarig.

Snöröj trottoarer

Du har ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoarer utanför din fastighet. Du ska också ta bort snö som samlas ovanför gatubrunnar så att smältvatten kan rinna undan.

Saknas trottoar helt på gatan räknas en meters bredd av gatan från fastigheten som gångyta. Då ska du snöröja och sanda/salta den. Om det finns trottoar på ena sidan av gatan behöver fastighetsägaren på sidan utan trottoar inte röja och sanda en gångyta på gatan.

Om det råkar bli vallar vid snöröjningen av gatan är du som fastighetsägare ansvarig för att göra öppningar och skotta trottoaren igen.

Om det råkar bli snövallar vid övergångsställen och gatuhörn vid din fastighet ska du se till att det finns öppningar så att gående kan passera.

Skotta och sanda gångbanor och trappor

Du är också ansvarig för att skotta gångbanor och trappor som gränsar till din fastighet. Det gäller inte om det är en huvudcykelväg eller en körbana. Minst en meters bredd av trappor och gångbanor ska sandas. Trappor av betong får inte saltas.

Om en gångbana eller trappa ligger mellan två fastigheter ansvarar fastighetsägarna för halva bredden var.

Om vi eller vår entreprenör vid snöröjningen lagt upp snö så att det täcker den gångbanan som fastighetsägaren ska sköta, så försvinner fastighetsägarens skyldighet så länge snön ligger kvar.

Snöras och istappar

Snöfall och växlande temperaturförhållanden kan leda till snöras och istappar.

Du har en skyldighet att se till att snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor tas bort så snart som möjligt. Du som fastighetsägare har även ett ansvar att varna och informera om det finns rasrisk, genom till exempel skyltning och avspärrning.

När du gör en avspärrning tänk då på att ta hänsyn till gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram till exempel genom att öppna i snövall så att man kan nå den motsatta sidan. Tänk särskilt på äldre, rörelsehindrade och barn i vagn.

Du får inte skotta ut snön på gatan

Snö från din fastighet ska läggas upp på den egna tomten. Du får inte skotta ut snö på gatan. Det beror på att det kan bli en trafikfara om det ligger snöhögar på gatorna som hinner frysa innan de blir bortplogade.

Ordna snöröjd väg för sophämtning och slamtömning

Du som fastighetsägare ska ordna en snöröjd väg till fastigheten för slam- och sophämtningsfordon.

Regler och riktlinjer för sophämtning

Slamtömning

Halkigt på uppfarten? - Här kan du hämta smågrus

Behöver du smågrus (flis) för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? När det närmar sig lite kallare och halkigare tider brukar vi erbjuda gratis smågrus (flis) på några ställen runt om i kommunen. Håll utkik, vi brukar informera på vår webb och Facebooksida när vi lagt ut gruset.

Du får kostnadsfritt hämta upp till 50 kg per hushåll. Ta med dig en egen hink.

Smågrus från oss finns att hämta på följande platser:

 • Nösnäs: Vid Nösnäs arena, Hallernaleden.
 • Hallerna: Kobergsvägen vid parkeringen för skolan.
 • Kyrkenorum: Kyrkenorumsvägen mellan återvinningsstationen och 24h affären
 • Högenorum: Braskevägen vid vattentornet
 • Doteröd: Doterödsvägen vid röda Nyborg
 • Västergård: På grusparkeringen i slutet av Norra vägen
 • Ödsmål: Mitt emot Ödsmåls IP
 • Stora Höga: Lilla vägen vid grusparkeringen
 • Jörlanda: Kyrkvägen vid infarten till förskolan
 • Spekeröd, vid Spekerödsskolan
 • Ucklum: Länsväg 650, bredvid återvinningsstationen (sandlådor)
 • Svenshögen: Länsväg 660 vid återvinningsstationen mittemot fotbollsplanen (sandlådor)

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.