Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ledsagning vid färdtjänstresa

Om du inte kan resa på egen hand så kan du ansöka om tillstånd att ta med någon, en ledsagare, vid färdtjänst och riksfärdtjänst.

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet.

Ledsagaren måste du ordna med själv. Personen följer i så fall med utan extra kostnad och ska kunna hjälpa till i fordonet under resan. Barn under tolv år som fått färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det.

Ledsagare får inte själv vara berättigad till färdtjänst.

Om du inte kan ordna ledsagning själv kan du ringa och ansöka om ledsagare. Ring vårt Kontaktcenter.

Du som inte har tillstånd för ledsagare kan ta med dig en medresenär om du vill ha någon med dig på din resa. Medresenären betalar samma egenavgift som den som har färdtjänst, det blir alltså två egenavgifter.

Sidan uppdaterad: 2024-03-13