Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansök om färdtjänst

Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst digitalt via vår e-tjänst.

Ansök om färdtjänst

Det går också bra att ansöka via blankett. Ansökan ska vara skriftlig och du kan behöva bifoga ett läkarintyg.

Blankett för ansökan om färdtjänst Pdf, 325 kB.

Läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst Pdf, 96 kB.

Det här händer efter du har sökt


Vår handläggare gör en bedömning om du utifrån din funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Lagen om färdtjänst ligger till grund för bedömningen.

Vid behov kan handläggaren göra ett hembesök eller boka ett möte på kommunhuset.

Handläggningstiden är upp till tre veckor från att alla handlingar har kommit in till oss. Om du har rätt till färdtjänst får du ett färdtjänsttillstånd.

Vem kan få färdtjänst?

  • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.
  • Du ska ha svårt att använda den allmänna kollektivtrafiken, som bussar och pendeltåg.
  • Funktionsnedsättningen ska omfatta minst 3-6 månader.

Hög ålder, dålig ekonomi eller att det inte finns någon kollektivtrafik är inte skäl till att få färdtjänst.

Färdtjänsttillståndet

  • Tillståndet är tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas.
  • Du måste meddela om ditt hälsotillstånd förändras, om du planerar att flytta eller annat som kan påverka din rätt till färdtjänst.
  • När du flyttar till en annan kommun gäller Stenungsunds kommuns tillstånd i max två veckor.

Frågor

Kontakta vår färdtjänsthandläggare via Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01