Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vanliga frågor vid händelse av samhällsstörning

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället kan man ha många frågor om hur man ska agera eller vad man behöver tänka på. Här hittar du några vanliga frågor och svar om samhällsstörningar.

Kommunikation

På www.stenungsund.se kommer Stenungsunds kommun fortlöpande att ge uppdateringar om händelsen. Vi samarbetar med räddningsledare och andra myndigheter för att ha en enad bild om situationen och vilka åtgärder som ska vidtas.

Beroende på händelsen kan du även hitta information via www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., upplysningsnumret 113 13 eller lokal media.

Stenungsund.se är den främsta kommunikationskanalen. Kommunens sociala medier så som Facebook och Linkedin används också för att informera och svara på frågor.

Se till att ha en radio som fungerar även utan ström så att du kan lyssna på din lokala P4-kanal. Vid behov finns personal från Stenungsunds kommun vid olycksplatser och uppsamlingsplatser.

Frågor om elnät och strömförsörjning ställer du till din elleverantör.

Om kommunens alla digitala kanaler ligger nere och vi inte har möjlighet att skicka ut information via lokal radio, är vår ambition att istället informera invånare via kommunens trygghetspunkter.

Trygghetspunkter

I första hand informerar Stenungsunds kommun via www.stenungsund.se Länk till annan webbplats. och via kommunens kontaktcenter som du når på telefonnummer 0303-73 00 00.

Kommunens roll är att stötta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i arbetet med att nå ut till invånarna med denna information, men inte att själva besitta detaljkunskap om hemberedskap.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

SR P4 Göteborg har 101,9 MHz. Samtliga radiofrekvenser hittar du i Teracoms frekvenstabell. Länk till annan webbplats.

Dricksvatten och mat

Information om att dricksvattnet är otjänligt eller på annat sätt påverkat kommuniceras via vår webbsida, SMS (för de som har tackat ja till att prenumerera på sms) och lokal radio. Se till att ha en batteridriven radio hemma så att du kan ta del av samhällsviktig information via Sveriges Radio P4, även om strömmen går.

Prenumerera på sms vid exempelvis vattenläckor

Om vattnet inte går att dricka kommer vi informera om vad du kan göra och hänvisa till platser där du kan hämta vatten. Se till att ha en batteridriven radio hemma så att du kan ta del av samhällsviktig information via Sveriges Radio P4, även om strömmen går.

Gå in på www.stenungund.se för att se om vi är medvetna om avbrottet. Det syns antingen under sidan driftstörningar eller med en röd eller gul banner överst på startsidan. Hittar du ingen information på webbplatsen, kan du skicka in en anmälan till oss via vår e-tjänst:

Kontakta kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se till att alltid ha extra vatten hemma.

Att ha egen brunn innebär eget ansvar. Om många i samma område har problem kan kommunal hjälp eventuellt sättas in.

Kommunen har inget ansvar om du har egen brunn, men vi försöker naturligtvis hjälpa till så gott det går. Kontakta då kommunens kontaktcenter:

Kontaktcenter - Kontakta oss

Vi har en god beredskap i när det gäller dricksvattenförsörjning. Stenungsunds kommun har sitt ledningsnät sammankopplat med Kungälv som kan stötta och förse oss med reservvatten vid behov. Det finns ett antal vattenstationer runt om i Stenungsunds kommun där man kan hämta vatten redan idag i egna kärl. Om du tillfälligt inte har vatten i din kran kan det vara en god idé att ta sig till din närmaste vattenstation för att se om det finns vatten att tappa upp där. Vid ett längre oplanerat avbrott ställer kommunen ut vattentankar med reservvatten på utvalda platser. Det kan dock ta några timmar innan dessa är på plats.

Nej. Tillgång till mat är en del av hemberedskapen och du som invånare bör därför ha tillräckligt med mat hemma för att du och din familj ska klara dig i minst 72 timmar, och gärna längre än så.

Du har själv ansvar för att ha mat så du klarar dig. Tänk därför efter hur du kan förbereda dig.

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): Checklista - mat att ha hemma inför kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Service och transport

Det är alltid viktigt att du följer informationen från oss om hur du ska göra med dina sopor då det kan skilja sig beroende på samhällsstörningen.

Om du inte får någon annan information så ska du lägga soporna i sopkärlen som vanligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna hämta dem, men hämtningen kan komma att ske mer sällan. Vid en större samhällsstörning följer vi en särskild prioriteringsordning som är anpassad för att minimera risker för bland annat skadedjur och lukter.

Tänk lite extra på hur du kan minimera ditt avfall och sortera som vanligt dina sopor noggrant.

Ja, om inget annat har meddelats. Håll dig informerad och hör med din chef.

Det är upp till var och en att hitta en lösning för att transportera sig. Det är en del av hemberedskapen. Kollektivtrafiken är en viktig del av transportsystemet men kan påverkas av olika samhällsstörningar. Håll dig uppdaterad om trafikläget hos Västtrafik eller hos den operatör du reser med.

Västtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur varje person väljer att ta sig till arbetet är upp till den enskilde.

Ja, målsättningen är att barnen ska kunna gå till skolan men det beror helt och hållet på typen av händelse. Information kommer att finnas på kommunens webbplats. Personal finns även på plats på skolan för att informera, så långt det är möjligt.

Fråga skolans expedition, de kommer att veta det.

Ja, och om det är nödvändigt kommer det att ske omprioriteringar i verksamheten så att vi i första hand levererar mat till dessa boenden.

Riskkommunikation

Kortfattat innebär riskkommunikation att hjälpa människor att öka deras förståelse för händelser som skulle kunna inträffa. En god riskkommunikation i kommunen är byggd på: kända risker och hot som finns i närområdet, vad riskerna och hoten kan få för konsekvenser för individen och samhället, hur privatpersoner, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna av en samhällskris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vet från egna undersökningar att människors vill ha och behöver få lokalt utformad information. Det är rimligt att alla människor ges möjlighet att ta ansvar och fatta välgrundade beslut om sitt eget agerande utifrån sina egna förutsättningar. Kunskap om hur den egna kommunen påverkas vid olika händelser och hur du som invånare kan förbereda dig är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar och bidra till hanteringen av en händelse. I Stenungsund arbetar vi kontinuerligt med frågan och använder exempelvis Beredskapsveckan för att verkligen sätta fokus på frågan tillsammans med våra invånare.

Beredskapsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB fick redan inför Beredskapsveckan 2017 frågor om det inte fanns risk för att vi skrämmer människor. De har gjort ett flertal olika utvärderingar och uppföljningar av kampanjeffekten och har inte mött något som tyder på att den skapade överdriven rädsla eller oro. Tystnad är inget alternativ. Det skapar oro och misstänksamhet. Många människor har i dag en hyfsad bild av rådande världsläge och då är det viktigt att visa att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att öka kunskapen om hur Sverige förhåller sig till detta och hur privatpersoner kan bli delaktiga i vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Det som myndigheterna behöver ge privatpersoner är verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.

Det vet vi inte. Situationen efter de första dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt och hur omfattande krisen är. Vi kommer inte kunna ge några garantier för när krisen är över eller när hjälpen kommer. Oavsett kris, behöver var och en av oss fundera på hur vi klarar behovet av vatten, mat, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid. Är du förberedd kan du agera och hjälpa andra. Samhällets hjälp går först till den som behöver den bäst.

Krigsplacering

För att säkerställa samhällets viktigaste funktioner är vissa personer krigsplacerade. Att vara krigsplacerad innebär att en person är ålagd att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Läs mer om höjd beredskap och krigsplacering: Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetstagaren ska få ett skriftligt besked från sin arbetsgivare. Det kan också vara lämpligt att arbetsgivaren informerar om arbetet på intranätet eller motsvarande i förväg. Läs mer om höjd beredskap och krigsplacering: Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgångspunkten är att krigsplacerade föräldrar och vårdnadshavare ska tjänstgöra och att barnomsorg ska skötas av förskola och skola även vid höjd beredskap. I familjer med två vuxna som båda är krigsplacerade är det den förälder som har arbetsuppgifter och kompetens som kan anses som mest viktiga för totalförsvaret som ska arbeta i den mån barnomsorgen inte kan ordnas. Läs mer om höjd beredskap och krigsplacering: Frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08