Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Trygghetspunkter

Stenungsunds kommun har elva trygghetspunkter. Varje trygghetspunkt ingår i ett så kallat hemskyddsområde. En trygghetspunkt är en plats, dit du som kommuninvånare kan vända dig under en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap.

Vid en trygghetspunkt ska det exempelvis finnas möjlighet till att få:

 • aktuell krisinformation
 • krisstöd
 • enklare sjukvård
 • vatten och enklare förtäring
 • värma sig

Trygghetspunkternas placering

Kommunens trygghetspunkter är placerade på en skola eller i övrig kommunal byggnad. I kommunen finns det totalt elva trygghetspunkter:

 • Trygghetspunkt 1: Kulturhuset Fregatten
 • Trygghetspunkt 2: Skolhuset på Stora Askerön
 • Trygghetspunkt 3: Ekenässkolan
 • Trygghetspunkt 4: Svenshögens föreningslokal
 • Trygghetspunkt 5: Stenungskolan
 • Trygghetspunkt 6: Kristinedalskolan
 • Trygghetspunkt 7: Kyrkenorumskolan
 • Trygghetspunkt 8: Ucklumskolan
 • Trygghetspunkt 9: Hallernaskolan
 • Trygghetspunkt 10: Stora Högaskolan
 • Trygghetspunkt 11: Jörlandaskolan

Hur vet jag att en trygghetspunkt aktiverats vid samhällsstörning?

Stenungsunds kommuns egna informationskanaler används för att informera om att en eller flera trygghetspunkter aktiveras. I tillägg kan Sveriges Radio P4 användas.

När ska jag gå till en trygghetspunkt för att få hjälp?

Det är vid en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap som trygghetspunkterna aktiveras.

Som invånare förväntas du ha en viss egen beredskap för att klara dig själv i några dygn. Till trygghetspunkten kan du vända dig för att fortsätta att klara dina behov.

Vilka bemannar en trygghetspunkt?

På trygghetspunkterna finns personal från Frivilliga Resursgruppen (FRG). FRG leds av Stenungsunds kommuns centrala krisledning. Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och har övat för uppgiften. Om du är intresserad av att delta i en frivillig resursgrupp får du gärna kontakta FRG Stenungsund.

Sidan uppdaterad: 2023-12-14