Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Brottsförebyggande arbete

Stenungsunds kommun ska vara en trygg och säker plats. Vi arbetar därför tillsammans för att förebygga brott och skapa trygghet. Här kan du läsa om vad du som invånare kan göra för att bidra och hur vi som kommun arbetar brottsförebyggande.

Alla kommuner är ålagda att arbeta brottsförebyggande enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (2023: 196) som började gälla i juli 2023. Lagen säger att det ska finnas ett brottsförebyggande råd och en samordnare som har ansvar för kommunikation och kontakt i frågorna, i varje kommun. Det lokala brottsförebyggande arbetet ska bygga på den lokala lägesbilden där kommunen bland annat arbetar med kartläggning av brottsområden och invånars känsla av trygghet och otrygghet.

Du som invånare är en viktig del i arbetet

Det brottsförebyggande arbetet är allas ansvar och kräver ett brett engagemang. Du som invånare är en viktig del i arbetet och kan vara med och bidra på olika sätt. Detta är några exempel på vad du som invånare kan göra för att aktivt delta i det brottsförebyggande arbetet i kommunen:

  • Nattvandra
  • Samverka med dina grannar
  • Svara på trygghetsundersökningar

Sidan uppdaterad: 2024-05-23