Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Information med anledning av invasionen i Ukraina

Stenungsunds kommun följer utvecklingen i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Här hittar du information om vad kommunen gör, tips på användbara länkar och hur du kan hjälpa till.

Sprid inte rykten

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.

Sök information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Kommunen samverkar med länsstyrelsen

Det är länsstyrelsen som är den högsta civila regionala totalförsvarsmyndigheten. Det innebär att det är länsstyrelsen som har det övergripandet ansvaret för beredskap och flyktingmottagande och har kontakt med andra myndigheter och samverkar tätt med oss på kommunen. Migrationsverket ansvarar för registrering och boende för flyktingar i från Ukraina. Stenungsunds kommun kan vid behov stötta med evakueringsboende där flyktingar kan bo under en kortare period.

Lättläst och andra språk

Här finns information på andra språk, till exempel engelska, arabiska och somaliska, om hur du kan förbereda dig inför en kris. Det finns också information om kriget i Ukraina på engelska.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31