1. PDF Göteborgsregionen minskar avfallet_remissförslag 190401.pdf

  Göteborgsregionen minskar avfallet Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 Remissförslag 1 april 2019 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar,

  Senast ändrad: 2019-06-24 11.11 • Storlek: 10.8 MB

 2. PDF Avfallsplan.pdf

  Kontrollprogram finns ej. Bedömning: 4 3. Högenorum Deponin har använts för byggavfall och skrotbilar mellan åren 1968-1980. Platsen var tidigare en grustäkt som således fyllts med avfall. Området är återställt

  Senast ändrad: 2014-12-18 13.19 • Storlek: 128.4 kB

 3. PDF Miljötaxa för tillsyn enligt Miljöbalken, bilaga 2.pdf

  Typ av dokument Taxor och avgifter Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2013-12-16 Diarienummer Dokumentägare Miljö Hälsoskydd Giltighetstid Framtagen av Reviderad Miljötaxa för tillsyn enligt Miljöbalken 2018 Bilaga 2 Stenungsunds kommuns

  Senast ändrad: 2018-02-20 16.03 • Storlek: 209.4 kB

 4. PDF Avfallsplan A2020.pdf

  A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund – september 2010 Samrådsgrupp Torbjörn Andersson, Ale Hubert Malmström, Alingsås Anna Hansson, Alingsås Jessica Granath, Kretsloppskontoret Göteborg Ann-Louise Eliasson,

  Senast ändrad: 2016-03-02 13.59 • Storlek: 1.8 MB

 5. PDF Avfallsplan.pdf

  A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund – september 2010 Samrådsgrupp Torbjörn Andersson, Ale Hubert Malmström, Alingsås Anna Hansson, Alingsås Jessica Granath, Kretsloppskontoret Göteborg Ann-Louise Eliasson,

  Senast ändrad: 2012-05-24 15.13 • Storlek: 1.8 MB