Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Rehabilitering

Du som har en sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Rehabilitering är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig. I rehabilitering ingår träning men det kan också bli aktuellt att prova ut hjälpmedel.

Vem ska jag kontakta?

Det kan finnas många orsaker till att du känner dig begränsad eller har ont. Primärvården är den första instansen du kontaktar vid behov av rehabilitering och hjälpmedel. Undantaget är när du har hemsjukvård, bor på särskilt boende, boende med särskild service eller korttidsboende, i de fallen kontaktar du vår rehabenhet.

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom eller skada, utifrån dina behov och förutsättningar tränar dig så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Rehabilitering kan till exempel bestå av

  • gång- och förflyttningsträning,
  • träning att klara din personliga vård och dagliga aktiviteter.
  • Rehabilitering kan också innebära att vi hjälper dig med stöd och struktur kring din kognitiva förmåga.

Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

På vår rehabenhet arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare kallat sjukgymnaster). Vi hjälper dig att nå dina mål utifrån dina förutsättningar. För att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt kan du som har behov få hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktions- och aktivitetsförmåga.

Efter en bedömning kan rehabenheten också förskriva olika hjälpmedel till dig som då utgår från dina behov.

Hjälpmedel

Sidan uppdaterad: 2024-05-23