Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Förkortningen MAS står för Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Det är en legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom vårt ansvarsområde.

Ansvaret utgår från gällande lagstiftning, författningar och förvaltningens ledningssystem för kvalitet. MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av en allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Om du har frågor om vård och behandling så är du välkommen att kontakta vår MAS, Hampus Bergman. Du når honom via kontaktcenter.

0303 - 73 00 00

Sidan uppdaterad: 2024-05-23