Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansvarsfördelning kommun och region

Den vård du behöver ges ofta av både kommun och region. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård du får vare sig det är i hemmet eller på sjukhus.

Vårt ansvar som kommun

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vi erbjuda en god hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Det innebär att du som bor på

  • särskilt boende eller på korttidsboende,
  • boende med särskild stöd och service enligt LSS

och/eller deltar på

  • daglig verksamhet eller
  • deltar i dagverksamhet

har rätt till insatser från den kommunala hälso- och sjukvården.

Inom kommunal hälso- och sjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor, legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter. De hälso- och sjukvårdsinsatser som vår legitimerade personal ska motsvara liknande hälso- och sjukvård som bedrivs på vårdcentralerna. Vår legitimerade personal kan även delegera arbetsuppgifter till undersköterskor och vårdbiträden.

Vi utför även hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i den egna bostaden enligt det länsgemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet.

Om du eventuellt har behov av hälso- och sjukvård i hemmet behöver du först kontakta din vårdcentral som i sin tur skickar en remiss till oss.

Regionens ansvar

Västra Götalandsregionen ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare. Västra Götalandsregionen ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och specialistvård. Det är vårdcentralerna som ansvarar för läkarmedverkan i den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunen.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Patientnämnden 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Patientnämnden Västra Götalands regionen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-23