Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Psykisk ohälsa

De flesta av oss mår psykiskt dåligt någon gång, eller känner någon som gör det. Många pratar med någon anhörig, kollega eller vän när de känner oro eller ångest och ibland räcker det. När det inte räcker finns det professionell hjälp och stöd att få.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Du kan läsa mer om psykisk hälsa på Vårdguiden 1177.

Psykisk hälsa -1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vad du kan göra

Vänd dig i första hand till vårdcentralen om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris. Där kan du till exempel få hjälp till psykolog.

Om du har en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du få stöd och hjälp av oss:

Stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Akut hjälp

Om du dagtid är i akut behov av psykiatrisk vård kan du kontakta psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen för Stenungsund Länk till annan webbplats.

Kvällar, nätter och helger kan du kontakta regionens psykiatriska akutmottagning.

Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa 112 för att få akut hjälp.

Stöd för dig med psykisk ohälsa

Hjälp till dig som barn eller ung

Stöd till barn och unga

Hjälp och stöd till vuxna

I första hand vänder du dig alltid till en vårdcentral vid psykisk ohälsa, för att få hjälp. För dig med psykiatrisk diagnos kan vi erbjuda olika slags stöd som exempelvis boendestöd, kontaktperson, hemtjänst eller korttidsboende. Kontakta socialtjänsten om du vill veta mer om dessa biståndsbedömda insatser.

Du kan i vissa fall få hjälp av Familjerådgivningen

Om du vill komma i kontakt med socialtjänstens psykiatrihandläggare når du dem säkrast vardagar mellan klockan 8.30 - 9.30. Du når dem via Kontaktcenter.

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en öppen verksamhet som vänder sig till dig som är vuxen och behöver stöd i olika aktiviteter, få möjlighet till en meningsfull sysselsättning och ingå i en social gemenskap. Inget biståndsbeslut eller remiss krävs för att delta i Aktivtetshusets aktiviteter.

Aktivitetshuset

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp.

Anhörigstöd och avlastning

Stödlinjer och hjälp

Mind

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Mind Länk till annan webbplats.


1177

På 1177 hittar du information om stöd och hjälp för dig som mår dåligt.

1177 Sjukvårdsupplysningen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03