Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Socialmedicinsk mottagning

Är du bekymrad över att du dricker för mycket alkohol? Är du beroende av droger/ tabletter och önskar en förändring? Du kanske har någon i din närhet med beroendeproblem som du är orolig för? Socialmedicinska mottagningen erbjuder rådgivning och hjälp för dig över 18 år. På socialmedicinska mottagningen finns kuratorer samt en sjuksköterska med inriktning mot beroende.

Hur får jag stöd?

Du som bor i Stenungsunds kommun kan vända dig direkt till socialmedicinska mottagningen för ett första besök. Vi kan erbjuda upp till tre besök utan att dina uppgifter journalförs. Om samtalet leder till att du behöver någon typ av längre behandling, gör vi en gemensam ansökan till socialsekreterare på Vuxenenheten.

Du kan även vända dig till oss på socialtjänsten för att få hjälp. Efter ansökan eller anmälan görs en utredning för att se vilka behov du har och vilka hjälpinsatser som kan vara aktuella.

Även du som anhörig till någon med beroende kan få stöd i din situation.

Socialmedicinska mottagningen erbjuder

  • stödsamtal och behandlingssamtal med fokus på att bli fri från sitt beroende
  • viss hantering av mediciner, till exempel antabus
  • drogtester och utandningsprov
  • möjlighet att tillsammans med kurator och sjuksköterska få en samlad behandlingsinsats utifrån individens specifika behov

Samtalsbehandling och besök hos kurator eller sjuksköterska hos socialmedicinska mottagningen är kostnadsfritt. Verksamheten drivs i samverkan mellan socialtjänsten och Västra Götalandsregionen.

Hitta till oss

Vi finns på Västanvindsgatan 4, 2 trappor (ingången är till höger om entrén till Polisen).

Hitta till Socialmedicinsk mottagning

Sekretess och anmälningsskyldighet

Tystnadsplikt gäller. Alla uppgifter du lämnar skyddas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

I fall där vi bedömer att det finns risk för att liv och hälsa skadas allvarligt av ett beroende, råder anmälningsplikt till Socialtjänsten. Likaså är vi skyldiga att anmäla till socialtjänstens enhet för barn och unga om vi får kännedom om att barn riskerar att fara illa.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.