Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Samtal och behandling

Du som har problem med alkohol eller droger kan erbjudas stöd genom enskilda samtal eller i grupp, drogtester och behandling i vår öppenvårdsverksamhet Behandlingsgruppen.

För att komma till Behandlingsgruppen behöver du ha ansökt om och blivit beviljad stöd hos Vuxenenheten. Vi har inga sjukvårdande insatser.

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Vid första besöket

När du kommer till oss första gången pratar vi om hur din livssituation ser ut och vilka förändringar som behövs för att ditt liv ska bli bättre. Ett samtalsmöte pågår cirka 45–60 minuter.

Vilken slags hjälp kan du få?

Hjälp som vi sedan kan komma att erbjuda dig är individuella samtal, samtal i grupp, boendestöd i det egna hemmet eller hjälp att komma till ett behandlingshem. Vi arbetar också med olika metoder för att förebygga återfall, har ett särskilt haschavvänjningsprogram och drogtester.

Vad kostar behandlingarna

Alla våra behandlingar är gratis för dig som bor i Stenungsunds kommun.

Förebygga återfall

Vi arbetar också med att förebygga återfall. Vi arbetar då med att göra dig medveten om egna mönster och beteenden som förknippas med alkoholdrickande eller drogande. Att uppmärksamma triggers som kan leda till återfall och hitta verktyg för dig att hantera dem på ett bra sätt.

Provtagning

Drogtest och utandningsprov görs på Västanvindsgatan 4, 2 trappor (ingången är till höger om entrén till Polisen). För att få lämna drogtest och utandningsprov behöver du ta kontakt med en socialsekreterare.

Sidan uppdaterad: 2024-04-08