Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Är du orolig över din egen konsumtion av alkohol eller droger? Vi ger stöd och insatser till dig som har problem med missbruk, beroende eller andra typer av psykosociala problem.

Vi arbetar med att motverka missbruk och att hjälpa personer med missbruks- eller beroendeproblem. Hjälpen kan vara vård och behandling eller annat stöd.

Kontakta oss gärna

Har du frågor, vill du prata om alkoholvanor eller drogproblem är du välkommen att kontakta oss via telefon eller vår e-tjänst Kontakta kommunen.

Du ringer oss via kontaktcenter mellan klockan 09.00-10.00 på vardagar.

0303- 73 00 00

Kontakta kommunen

Vi har inte öppet på kvällar och helger, då kan du istället ta kontakt med socialjouren.

Socialjour

Vi pratar med dig om ditt behov

När du gjort en ansökan om stöd, får du träffa en socialsekreterare hos oss för ett första samtal. Samtalet är med en socialsekreterare på vår vuxenenhet. Tillsammans planerar vi din utredning och bedömer vilken stödinsats som passar dina behov bäst.

Vi som arbetar här har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan lämna ut eller inhämta information om dig om du inte samtycker till det.

Samtal och behandling

Om du är i behov av hjälp kan vi, efter vår första kontakt, erbjuda dig stödsamtal, drogtester och behandling i vår öppenvårdsverksamhet, Behandlingsgruppen. För att komma till Behandlingsgruppen behöver du ha beviljats det stödet.

Behandlingsgruppen har inga sjukvårdande insatser. Alla samtal är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Samtal och behandling

Barn och unga med beroendeproblem

Mini-Maria hjälper unga

Självhjälp på internet för dig som vill dricka mindre

Vill du minska ditt drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket få hjälp på Internet. Alkoholhjälpen är öppen för alla. Det är ett webbaserat program som bygger på moderna terapimetoder och har tagits fram av den statliga Alkoholkommittén.

Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats.

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad: 2024-05-23