Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Så funkar flyktingmottagningen

Kommunerna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är några av de som tar emot och arbetar med nyanlända.

Kommunens ansvar

När en nyanländ person eller familj har fått uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket familjen till en kommun enligt bosättningslagen. Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att välkomna nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadssituation, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

De personer som anvisas till Stenungsund behöver hjälp att bosätta sig och bygga upp sin nya tillvaro i vår kommun och sitt nya hemland. Stenungsunds kommun har som mål att det ska vara tryggt, säkert och välkomnande.

Kommunen ska underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända. Enheten för nyanlända har som uppdrag att vara en sluss och ett välkomnande till den service kommunen har att erbjuda inom de olika verksamheter för kommuninvånarna. Hit kan alla nya svenskar vända sig när de behöver hjälp och stöttning i olika frågor.
Kommunerna i Sverige ansvarar för:

  • mottagande av anvisade nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige,
  • praktisk hjälp för de anvisade nyanlända i samband med bosättning,
  • undervisning i svenska för invandrare,
  • samhällsorientering,
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning,
  • förskola, skola och fritidshem.

Sidan uppdaterad: 2024-05-17