Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Engagera dig för integration

Det finns flera sätt där du som medborgare kan vara en del av integrationen. Du kan engagera dig både mycket och lite, beroende på hur dina förutsättningar ser ut. Alla sätt som bidrar till integration är bra och något som gynnar samhället. Hitta det sätt som passar dig – den som tar del av hjälpen kommer att vara tacksam.

En bra integration är viktigt för att komma in i samhället, skolan och arbetslivet. Det finns flera sätt där du som medborgare kan vara en del av integrationen. Du kan engagera dig både mycket och lite, beroende på hur dina förutsättningar ser ut. Alla sätt som bidrar till integration är bra och något som gynnar samhället. Hitta det sätt som passar dig – den som tar del av hjälpen kommer att vara tacksam.

God man

När ett utländskt ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas så snart som möjligt förordna en god man för barnet.

Ansökan om god man för barnet görs i de flesta fall av Migrationsverket efter att barnet vänt sig ditt för att söka asyl. Det är Överförmyndarenheten som beslutar att anordna godmanskap och förordnar god man för barnet.

Vad gör en god man?

En god man för ensamkommande barn sätts i både förmyndares och vårdnadshavares ställe. Detta betyder att den gode mannen ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska förhållanden. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige.


En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av boendet.


Läs mer om god man för ensamkommande

Familjehem

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj. Vi söker familjer som kan ta emot barn och ungdomar.


Läs mer om kontaktfamilj, familjehem och jourhem

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.