Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Boendestöd

Boendestöd är en frivillig insats som riktar sig till dig som behöver stöd i vardagen. Målet är att öka din självständighet.

Stödet riktar sig till dig som har en psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsnedsättning, som bor i Stenungsunds kommun, är över 18 år, samt behöver stöd och struktur i din vardag.

Boendestödet utgår från ditt hem och stödet utformas så att din egen förmåga tas tillvara och förstärks. Boendestödet förutsätter att du är delaktig och medverkar i förändringsarbetet. Målet är att öka ditt oberoende och din självständighet.

Ansök om stöd

Stödinsatsen, även kallat biståndsinsats, är ofta behovsprövad och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansök om stöd, LSS och SoL

Sidan uppdaterad: 2024-05-20