Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personlig assistent

Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att klara dig själv kan ha rätt till personlig assistent.

Vem kan få personlig assistent?

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning, är under 65 år och inte klarar din vardag så kan du ha rätt till personlig assistans.

Vad gör en personlig assistent?

Assistenten kan vara en hjälp för att du ska kunna leva ditt liv som du vill och utifrån dina förutsättningar. En personlig assistent hjälper dig med sånt du inte klarar av själv, till exempel personlig hygien, att äta, klä dig eller att kommunicera med andra. Det kan också handla om att ha med sig en personlig assistent i skolan, vid nöjen, kurser eller andra fritidsaktiviteter.

Vem beslutar om jag kan få personlig assistent?

Stödet är personligt utformat och ges av ett begränsat antal personliga assistenter. Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan eller kommunen. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.

Du kan antingen få personlig assistans direkt från oss, eller i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenter. Du har även möjlighet att köpa assistans från ett kooperativ eller privat företag.

Ansök om stöd

Stödinsatsen, även kallat biståndsinsats, är ofta behovsprövad och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansök om stöd, LSS och SoL

Sidan uppdaterad: 2024-04-02